Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet

Har du stått i utfordrende situasjoner hvor du er usikker på hvordan ivareta barn og familier på en god måte, hvor du synes det er krevende å lytte og være åpen for det som fortelles eller hvor du mangler kunnskap om hvordan legge til rette for at barn kan medvirke?


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart


  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Nei

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode RSB285020
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Nei
   • Studieplasser 64
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK
   • Totalt per semester NOK 920

   Søk opptak

   Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Deltid Oslo (RSB285020)

   Studiestart
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Videreutdanningen retter seg mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten og ansatte i barnevernvaktene vil prioriteres ved opptak til studiet. Det kreves

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker.

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • En eller flere signerte arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidstilknytning i barnevernet.
   • Skjema med anbefaling om deltakelse på barnevernsfaglig videreutdanning

   CV, lønnsslipper og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Videreutdanningen er samlingsbasert med tre samlinger á tre dager per semester. Emne 1 går høst-semester og emne 2 går vår-semester. En av samlingene vil foregå på hotell. Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som del av master i sosialt arbeid, master i barnevern og master i barnevernsarbeid ved Fakultet for sosialfag.

   Høsten 2022

   • Uke 36
   • Uke 41
   • Uke 45

   Våren 2023

   • Uke 2 mandag–onsdag
   • Uke 12 mandag–onsdag
   • Uke 18 onsdag–fredag

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Denne videreutdanningen har som mål å styrke din kompetanse og kunnskap om relasjoner og samarbeid i barnevernet.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Videreutdanningen er rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene. Utdanningen er et samarbeid mellom programområdene sosialt arbeid og familieterapi og systemisk praksis ved Fakultet for sosialfag, VID Oslo.

  • Studiets formål

   Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet slik at barn og familier får den hjelp og bistand de har behov for. Det innebærer at det fokuseres på hvordan barn og foreldre, relasjoner og samarbeid forstås og konstrueres.

   Studentene skal gjennom utdanningen styrke sin kompetanse til å systematisk og kritisk vurdere og videreutvikle egne ferdigheter, sin forståelse og handlingsmuligheter. Målet er at de skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiv, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer brukeres medvirkning, innflytelse og styring av eget liv.

  • Avgifter

   Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kunnskaps- og kompetansenivået hos ansatte i barnevernet.

   Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader

   • Vikarutgifter
   • Reise- og oppholdskostnader
   • Litteraturkjøp, o.l.

   Merk at søknader om tilskudd behandles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og må søkes om via deres side. Søknadsfristen er 06.05.22.

   Les mer her

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå