En ung brun gutt med briller og mørk krøllete hår smiler forsiktig og strekker ut hånden mot en voksen mann.

Relasjonskompetanse i barnevernet

Videreutdanning | Deltid | 1 år

En ung brun gutt med briller og mørk krøllete hår smiler forsiktig og strekker ut hånden mot en voksen mann.

Har du stått i utfordrende situasjoner hvor du er usikker på hvordan ivareta barn og familier på en god måte, hvor du synes det er krevende å lytte og være åpen for det som fortelles, eller hvor du mangler kunnskap om hvordan legge til rette for at barn kan medvirke? Dette studiet er rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 16. april 2024
  Oppstart 2. september 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 1049
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Videreutdanningen retter seg mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene, men kan også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den kommunale barneverntjenesten og ansatte i barnevernvaktene vil prioriteres ved opptak til studiet. Det kreves

  Til studiet prioriteres søkere som har en stilling på minimum 50 % i det kommunale barnevernet og som anbefales opptak av sin arbeidsgiver gjennom det standardiserte vedleggsskjemaet. Personer uten anbefaling, men med minimum 50 % stilling i det kommunale barnevernet, vil være andreprioritet. Til slutt er det mulig å gi tilbud til ansatte med minimum 50 % stilling i andre stillinger relatert til barnevern. Søkere innenfor hver gruppe rangeres basert på karakterpoeng fra bachelor. Det gis ikke tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og utdanning etter bachelor.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker.

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • En eller flere signerte arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten må dokumentere at du har arbeidstilknytning i barnevernet.
  • Skjema med anbefaling om deltakelse på barnevernsfaglig videreutdanning

  CV, lønnsslipper og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen er rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene. Utdanningen er et samarbeid mellom programområdene sosialt arbeid og familieterapi og systemisk praksis ved Fakultet for sosialvitenskap, VID Oslo.

 • Studiets formål

  Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet slik at barn og familier får den hjelp og bistand de har behov for. Det innebærer at det fokuseres på hvordan barn og foreldre, relasjoner og samarbeid forstås og konstrueres.

  Studentene skal gjennom utdanningen styrke sin kompetanse til å systematisk og kritisk vurdere og videreutvikle egne ferdigheter, sin forståelse og handlingsmuligheter. Målet er at de skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiv, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer brukeres medvirkning, innflytelse og styring av eget liv.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Videreutdanningen er samlingsbasert med tre samlinger á tre dager per semester på campus i Oslo, med unntak av samlingen i januar som er på hotell, hvor VID dekker hotelloppholdet og måltider. Alle samlingene foregår fra mandag til og med onsdag.

  Emne 1 går høst-semester og emne 2 går vår-semester. Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som del av master i sosialt arbeid, master i barnevern og master i barnevernsarbeid ved Fakultet for sosialvitenskap.

  For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

  Studieåret 2024/2025

  Høst 2024 ukene 36, 41 og 45 - Mandag, tirsdag og onsdag.
  Vår 2025 ukene 2, 12 og 19 - Mandag, tirsdag og onsdag.

 • Avgifter

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kunnskaps- og kompetansenivået hos ansatte i barnevernet.

  Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader

  • Vikarutgifter
  • Reise- og oppholdskostnader
  • Litteraturkjøp, o.l.

  Merk at søknader om tilskudd behandles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og må søkes om via deres side.

  Les mer her

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Videreutdanningen er rettet mot ansatte i det kommunale barnevernet og ansatte i barnevernvaktene. Utdanningen er et samarbeid mellom programområdene sosialt arbeid og familieterapi og systemisk praksis ved Fakultet for sosialvitenskap, VID Oslo.

 • Studiets formål

  Videreutdanningen skal bidra til å styrke barnevernsansattes relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet slik at barn og familier får den hjelp og bistand de har behov for. Det innebærer at det fokuseres på hvordan barn og foreldre, relasjoner og samarbeid forstås og konstrueres.

  Studentene skal gjennom utdanningen styrke sin kompetanse til å systematisk og kritisk vurdere og videreutvikle egne ferdigheter, sin forståelse og handlingsmuligheter. Målet er at de skal kunne vurdere og anvende ulike perspektiv, teorier og kunnskapsbaserte metoder som fremmer brukeres medvirkning, innflytelse og styring av eget liv.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Videreutdanningen er samlingsbasert med tre samlinger á tre dager per semester på campus i Oslo, med unntak av samlingen i januar som er på hotell, hvor VID dekker hotelloppholdet og måltider. Alle samlingene foregår fra mandag til og med onsdag.

  Emne 1 går høst-semester og emne 2 går vår-semester. Utdanningen er på masternivå og vil kunne inngå som del av master i sosialt arbeid, master i barnevern og master i barnevernsarbeid ved Fakultet for sosialvitenskap.

  For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

  Studieåret 2024/2025

  Høst 2024 ukene 36, 41 og 45 - Mandag, tirsdag og onsdag.
  Vår 2025 ukene 2, 12 og 19 - Mandag, tirsdag og onsdag.

 • Avgifter

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kunnskaps- og kompetansenivået hos ansatte i barnevernet.

  Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader

  • Vikarutgifter
  • Reise- og oppholdskostnader
  • Litteraturkjøp, o.l.

  Merk at søknader om tilskudd behandles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og må søkes om via deres side.

  Les mer her

Marianne Sætrang Lunde

Programansvarlig

Marianne Sætrang Lunde

høgskolelektor

marianne.lunde@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver utdanning

Ellen Luckman

rådgiver

ellen.luckman@vid.no

Elise Fylling

Opptak

Elise Fylling

rådgiver, opptak

elise.fylling@vid.no

Studieplan

Emneliste

 • Emne 1 - Kunnskapsgrunnlag om relasjoner og samarbeid i barnevernet
 • Emne 2 - Utfordrende relasjoner og samarbeid i barnevernet