Studier Kirke ÅrsstudiumMasterVidereutdanning

Sjelesorg på VID

Ønsker du å utvikle deg som samtalepartner i en kirkelig ramme?

  Søk opptak, fakta og organisering

  VID tilbyr sjelesorgstudier og sjelesorgemner på høgskolenivå. Her kan du utvikle profesjonell og fagpersonlig kompetanse i møte med sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn. VID tilbyr flere forskjellige sjelesorgsprogram. Du kan ta et årsstudium (60 stp), enkeltemner (15 stp), eller du kan ta svensk-norsk sjelesorgutdanning (20 stp) som hovedsakelig er rettet inn mot kirkelig ansatte.

  Spørsmål og svar

  • Hva er de ulike tilbudene innen dette faget?

   1. Årsstudium i sjelesorg

   Årsstudiet i sjelesorg. 60 studiepoeng på bachelornivå. Studiet går over fire semestre med fire emner av 15 studiepoeng (ett emne pr. semester). Emnene bygger på hverandre.

   2. Enkeltemner på bachelor- og masternivå

   Enkeltemner i samarbeid med Institutt for sjelesorg, Modum Bad: To emner på 15 studiepoeng hver som kan tas både på bachelor- og masternivå. Du søker opptak til hvert emne enkeltvis.

   Emnet Innføring i kristen sjelesorg går i høstsemesteret.

   Emnet Sjelesorg i møte med livsutfordringer går i vårsemesteret.

   3. Svensk-norsk sjelesorgsutdanning på masternivå

   Svensk-norsk sjelesorgsutdanning, i samarbeid med Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Utdanningen går over fire semestre og består av fire emner på 5 studiepoeng hver (ett emne pr. semester). Emnene er på masternivå og henger sammen, slik at du søker opptak en gang til emnene samlet.

  • Mål for studiene

   Studiene er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse og tar sikte på å utvikle forståelse, ansvar og kompetanse i forhold til sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå