Studenter ved VID høgskole som tar bachelor i sosial bærekraft

Sosial bærekraft

Bachelor | Heltid | 3 år | Nettstudium

Studenter ved VID høgskole som tar bachelor i sosial bærekraft

Er du samfunnsinteressert og ønsker å forstå samfunnet vi lever i, lokalt og globalt? Sosial Bærekraft er et spennende tverrfaglig bachelorstudium som som gir deg nødvendige verktøy i møte med en verden som preges av klimaendringer, sosial ulikhet og økende polarisering. Gjennom studier i interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse rustes du til å forme en bærekraftig samfunnsutvikling i organisasjoner og virksomheter, både lokalt og globalt.

Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 16. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: Alle
  Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Spørsmål og svar

 • Hva betyr sosial bærekraft for VID?

  Folkehelseinstituttet definerer sosialt bærekraftige samfunn som samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Hva kan vi gjøre helt konkret for å løfte sosial bærekraft i VID?
  Hva betyr sosial bærekraft for VID.

 • Hva er sosial bærekraft?

  Sosial bærekraft handler om å bidra til samfunn preget av blant annet tillit, trygghet og tilhørighet. Begrepet favner alt fra helse og livskvalitet, til lik tilgang til ressurser og goder, utdanning og jobb. Det handler om å sikre at menneskerettighetene er ivaretatt og at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

  Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?
  Kilde: Regjeringen.no

 • Hva lærer du på utdanningen?

  Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

  Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

 • Hvordan er studiet bygget opp?

  Tre studieretninger på bachelor i sosial bærekraft

  • Interkulturell kompetanse
  • Verdibasert ledelse
  • Pedagogikk

  Studieretning interkulturell kompetanse har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

  Studieretning verdibasert ledelse lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på oppdrag, mål, visjoner og verdier. Bærekraftig prosesser og sosial innovasjon inkluderes i dette for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

  Pedagogikk retter seg mot deg som ønsker å lære om pedagogiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til oppdragelse, undervisning og formidling.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium. Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Det blir minimum én samling på VIDs campus i Stavanger pr. semester.

  Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav som krever at du er til stede i den digitale undervisningen.

  Studiet er et fulltidsstudium.

  Første studieår:

  Består av seks fellesemner innenfor fagområdene interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse. Det blir én samlingsuke på campus i Stavanger pr semester, høst og vår. Mellom samlingsukene deltar du på nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på Zoom.

  Andre studieår:

  Før oppstart av andre studieår velger du studieretning og fordyper deg innenfor det fagområdet du er mest interessert i. Undervisningen blir som i første studieår, en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Studenter som velge studieretning interkulturell kompetanse får tilbud om å delta på et fire ukers studieopphold i et afrikansk land.

  Tredje studieår:

  I høstsemesteret kan du velge å dra på utveksling til utlandet. Vi har samarbeid med flere universiteter som kan gi deg et interessant og spennende studieopphold. Studenter som ikke drar på utveksling, får tilbud om valgemner ved høgskolen. I vårsemesteret tar du et fordypningsemne tilknyttet studieretningen din og skriver bacheloroppgave.

  Studenter som må reise til samlingsukene, sørger selv for overnatting og betaler for reise og opphold.

 • Når er det samlinger?

  Samlinger ved VID campus Stavanger for 1.årsstudenter, høst 2024

  BASOB1010 Interkulturell kompetanse:

  19.09.2024 kl.09.15 - 16.00

  20.09.2024 kl.09.15 - 14.00

  BASOB1020 Innføring i pedagogikk:

  16.09.2024 kl.12.15 - 15.00

  17.09.2024 kl 09.15 - 15.00

  18.09.2024 kl.09.15 - 14.00

 • Er det mulighet for utveksling?

  Studieretning interkulturell kompetanse har tilbud om fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret andre studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet Medborgerskap- lokalt og globalt. For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

  I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere et semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om studier i utlandet her

 • Hvilke muligheter har du etter endt utdanning?

  Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

  Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

  Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

  Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse.

  Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid og Master i medborgerskap og samhandling, er også være aktuelle, men vil ha opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva betyr sosial bærekraft for VID?

  Folkehelseinstituttet definerer sosialt bærekraftige samfunn som samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Hva kan vi gjøre helt konkret for å løfte sosial bærekraft i VID?
  Hva betyr sosial bærekraft for VID.

 • Hva er sosial bærekraft?

  Sosial bærekraft handler om å bidra til samfunn preget av blant annet tillit, trygghet og tilhørighet. Begrepet favner alt fra helse og livskvalitet, til lik tilgang til ressurser og goder, utdanning og jobb. Det handler om å sikre at menneskerettighetene er ivaretatt og at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

  Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?
  Kilde: Regjeringen.no

 • Hva lærer du på utdanningen?

  Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

  Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

 • Hvordan er studiet bygget opp?

  Tre studieretninger på bachelor i sosial bærekraft

  • Interkulturell kompetanse
  • Verdibasert ledelse
  • Pedagogikk

  Studieretning interkulturell kompetanse har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

  Studieretning verdibasert ledelse lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på oppdrag, mål, visjoner og verdier. Bærekraftig prosesser og sosial innovasjon inkluderes i dette for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

  Pedagogikk retter seg mot deg som ønsker å lære om pedagogiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til oppdragelse, undervisning og formidling.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium. Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Det blir minimum én samling på VIDs campus i Stavanger pr. semester.

  Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav som krever at du er til stede i den digitale undervisningen.

  Studiet er et fulltidsstudium.

  Første studieår:

  Består av seks fellesemner innenfor fagområdene interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse. Det blir én samlingsuke på campus i Stavanger pr semester, høst og vår. Mellom samlingsukene deltar du på nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på Zoom.

  Andre studieår:

  Før oppstart av andre studieår velger du studieretning og fordyper deg innenfor det fagområdet du er mest interessert i. Undervisningen blir som i første studieår, en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Studenter som velge studieretning interkulturell kompetanse får tilbud om å delta på et fire ukers studieopphold i et afrikansk land.

  Tredje studieår:

  I høstsemesteret kan du velge å dra på utveksling til utlandet. Vi har samarbeid med flere universiteter som kan gi deg et interessant og spennende studieopphold. Studenter som ikke drar på utveksling, får tilbud om valgemner ved høgskolen. I vårsemesteret tar du et fordypningsemne tilknyttet studieretningen din og skriver bacheloroppgave.

  Studenter som må reise til samlingsukene, sørger selv for overnatting og betaler for reise og opphold.

 • Når er det samlinger?

  Samlinger ved VID campus Stavanger for 1.årsstudenter, høst 2024

  BASOB1010 Interkulturell kompetanse:

  19.09.2024 kl.09.15 - 16.00

  20.09.2024 kl.09.15 - 14.00

  BASOB1020 Innføring i pedagogikk:

  16.09.2024 kl.12.15 - 15.00

  17.09.2024 kl 09.15 - 15.00

  18.09.2024 kl.09.15 - 14.00

 • Er det mulighet for utveksling?

  Studieretning interkulturell kompetanse har tilbud om fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret andre studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet Medborgerskap- lokalt og globalt. For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

  I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere et semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om studier i utlandet her

 • Hvilke muligheter har du etter endt utdanning?

  Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

  Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

  Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

  Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse.

  Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid og Master i medborgerskap og samhandling, er også være aktuelle, men vil ha opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring.

Silje Dragsund Aase

Programansvarlig

Silje Dragsund Aase

førsteamanuensis, studieleder

silje.aase@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no