Studier SamfunnSosial Bachelor

Bachelor i sosial bærekraft

Er du samfunnsinteressert og ønsker å forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Har du lyst til å engasjere deg i å skape et sosialt bærekraftige samfunn? Studiet er tverrfaglig med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse som forbereder studentene til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  180

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Heltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode BASOB
   • Studiepoeng 180
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 3 år
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 6800
   • Totalt per semester NOK 7580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Bachelor i sosial bærekraft Heltid StavangerBergen (BASOB)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: Alle
   Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

  Spørsmål og svar

  • Hva lærer du?

   Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmane kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

  • Hvordan er studiet bygget opp?

   Studiet har to studieretninger:

   • Interkulturell kompetanse
   • Verdibasert ledelse

   Studieretning interkulturell kompetanse har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

   Studieretning verdibasert ledelse lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på oppdrag, mål, visjoner og verdier. Bærekraftig prosesser og sosial innovasjon inkluderes i dette for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

  • Hvordan foregår undervisningen?

   Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium. Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker på VIDs campus i Stavanger og nettundervisning. Samlingsukene har krav om obligatorisk tilstedeværelse. Nettundervisningen vil foregå i sanntid, for det meste på dagtid. Studiet vil kreve studieinnsats som tilsvarer et fulltidsstudium.

   Første studieår: Består av seks fellesemner innenfor fagområdene interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse. Det blir to samlingsuker på campus i Stavanger høst 23 og to samlingsuker vår 24. Mellom samlingsukene deltar du i nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på zoom. To emner i første studieår vil være heldigitale med blant annet et digitalt gruppeprosjekt.

   Andre studieår: Før oppstart av andre studieår velger du studieretning og fordyper deg innenfor det fagområdet du er mest interssert i. Undervisningen blir som i første studieår, en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Studieretning verdibasert ledelse har flere heldigitale emner enn de to andre studieretningene. Studenter som velge studieretning interkulturell kompetanse får tilbud om å delta på et fire ukers studieopphold i et afrikansk land. I andre studieår vil praksis i bedrift /organisjon være en del av studiet for begge studieretningene.

   Tredje studieår: I høstsemesteret kan du velge å dra på utveksling til utlandet. Vi har samarbeid med flere universiteter som kan gi deg et interessant og spennende studieopphold. Dersom du ikke ønsker å dra på utveksling, kan du velge mellom ulike valgemner. I vårsemesteret tar du et fordypningsemne tilknyttet studieretningen din og skriver bacheloroppgave. Også dette studieåret vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning.

   Når du deltar på samlingsuker må du selv ordne med overnatting og betale for reise og opphold. Samlingsukene har krav om obligatorisk tilstedeværelse. Flere undervisningsaktiviteter vil også være knyttet til obligatoriske arbeidskrav og kreve tilstedværelse på nett. Alle obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnene.

  • Er det mulighet for utveksling?

   Studieretning interkulturell kompetanse har tilbud om fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret andre studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet Medborgerskap- lokalt og globalt. For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen.

   I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere et semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om studier i utlandet her

  • Hvilke muligheter har du etter endt utdanning?

   Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

   Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

   Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

   Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse.

   Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid og Master i medborgerskap og samhandling, er også være aktuelle, men vil ha opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå