Studier SamfunnKirke Ph.d.

Ph.d. i teologi og religion

Programmet fokuserer på forskning som tar utgangspunkt i fagdisiplinene teologi og religion, og er rettet mot områder som fortolkning av hellige tekster, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis.

    Søk opptak, fakta og organisering

    Phd.-programmet er rettet mot prosjekter innenfor områdene teologi og religion. Dette er to spesifikke fagdisipliner som historisk har representert ulike perspektiver innenfor forskning på religiøs tro. Programmet har som mål å sette ph.d.-studenter i stand til å utvikle ny kunnskap innenfor disse to forskningstradisjonene og kritisk reflektere over tradisjonene og den metodiske tilnærmingen de representerer.

    Se våre sider for forskerutdanning for informasjon om, og søknadsprosess for ph.d. programmene i VID

    Ressurser

    Har du bestemt deg? Søk opptak nå