Studier Ledelse Videreutdanning

Videreutdanning i veiledning

Veiledning, også kalt coaching, mentoring eller rådgivning, er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Utdanningen er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet mellom mennesker, og ønsker å utvikle deg og andre gjennom blant annet praktisering av oppmerksomt nærvær.


 • Studiested

  Bergen

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  11. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Bergen (Deltid)
   • Studiested Bergen
   • Studiestart 11. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VEILEDNING
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 550
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 24700
   • Totalt per semester NOK 25570

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i veiledning Deltid Bergen (VEILEDNING)

   Studiestart 11. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Minimum 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn.
   • Det kreves minst ett års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling).

   Realkompetansevurdering kan være aktuelt i tilfeller der studenten ikke oppfyller kravene til formell utdanning.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Samlingsuker høst 2023

   mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47

   Samlingsuker vår 2024

   mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

  Studiet kan etter søknad gi innpass i master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ta kontakt med NTNU for å finne ut om du er kvalifisert.

  Det er kombinasjonen av erfaring, refleksjon og faglig forankring jeg trives så godt med på dette studiet. Jeg kjenner ikke til noe annet studie i veiledning som legger så mye til rette for øving.

  – Hege Steinland, student ved videreutdanning i veiledning

  Spørsmål og svar

  • Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

   Veiledning som fag

   Veiledning er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning.

   For å bli en god veileder, er det en forutsetning selv å ha erfaring med å ha blitt veiledet. Det er grunntanken i denne veiledningsutdanningen. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og forstå mer av egne reaksjoner, blir veileder bedre i stand til å møte andre på en støttende og kreativ måte.

  • Hvem er veileder-utdanningen for?

   For deg som er opptatt av det dynamiske samspillet mellom mennesker som møtes og arbeider sammen

   Kravet om relasjonskompetanse gjelder for mange yrker der en har med andre mennesker å gjøre. Gjennom denne utdanningen får pedagoger, personer i helse- og omsorgsyrker og ikke minst ledere verdifull kunnskap til å arbeide med samarbeidsforhold i all dets mangfold og kompleksitet. En ingeniør på studiet sa en gang at: Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre.

   Veiledning bidrar til å hente fram den enkeltes ressurser til samarbeid i yrkeslivet og ellers. Faget egner seg for deg som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få større innsikt i samspillet mellom mennesker.

  • Hva lærer jeg?

   Veileder-utdanningen vil utvikle deg til

   å bli en faglig sterk, etisk bevisste og kritisk veileder som har innsikt i kommunikasjon, våger tydelige møter med andre personer og er i stand til å stimulere mellommenneskelige prosesser.

  • Hvordan foregår utdanningen?

   Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning

   Her får du både teoretisk og praktisk trening i å veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser. Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi og er forankret i en tverrfaglig veiledningstradisjon med særlig vekt på gestaltteori.

  • Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

   Økt selvinnsikt og bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker

   Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er, ikke som den burde være. Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner øker du kompetansen til å stå nær andre mennesker og stimulere deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær innebærer en trening av egen sansning og styrking av kvalitet i tilstedeværelse i eget liv og i møte med den andre. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening.

  • Når er samlingsukene for studieåret 2023/2024?

   Samlingsuker høst 2023

   Mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47

   Samlingsuker vår 2024

   Mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20

  • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå