Studier Ledelse Videreutdanning

Videreutdanning i veiledning

Videreutdanningen er for alle som er opptatt av å tilegne seg kompetanse og ferdigheter innen veiledning som støtter andres utvikling av selvinnsikt og handlingskompetanse. Vår utdanning er rettet mot det pedagogisk-psykologiske veilednings- og rådgivingsfeltet og er et fag som arbeider med dynamisk samspill, samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker.

To godt voksne studenter som tar videreutdanning i veiledning på VID Høgskole i Bergen
 • Bergen (Deltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 11. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VEILEDNING
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 24700
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 25609

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i veiledning Deltid Bergen (VEILEDNING)

  Studiestart 11. september 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Opptakskrav

  • Minimum 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn.
  • Det kreves minst ett års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling).

  Realkompetansevurdering kan være aktuelt i tilfeller der studenten ikke oppfyller kravene til formell utdanning.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Samlingsuker høst 2023 for kull H23

  Mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47 (mandager tom. torsdager)

  Samlingsuker vår 2024 for kull H23

  Mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20 (mandager tom. torsdager)

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

I VID har du som ferdig utdannet mulighet til å søke innpass i våre masterprogrammer, slik at du kan bygge på til en mastergrad. Vi anbefaler Master i helsefremmende relasjonsarbeid og at du tar kontakt med programansvarlig for mer informasjon.

Vi samarbeider også med master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ta kontakt med NTNU for informasjon om å søke innpass for videre studier i masterprogrammet.

Det er kombinasjonen av erfaring, refleksjon og faglig forankring jeg trives så godt med på dette studiet. Jeg kjenner ikke til noe annet studie i veiledning som legger så mye til rette for øving.

– Hege Steinland, student ved videreutdanning i veiledning

Spørsmål og svar

 • Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

  Veiledning som fag handler om samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Det er en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Veiledning er beslektet med uttrykkene mentorering og rådgivning.

  Grunntanken i veilederutdanningen er at for å bli en god veileder forutsetter det at en selv å har erfaring som mottaker av veiledning. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og egne reaksjoner når en selv er i samspill og kommunikasjon med andre, blir veileder bedre i stand til å møte den man skal hjelpe på en støttende og kreativ måte. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet gjennom systematisk arbeid med refleksjoner for å forstå mer av egne tanker, reaksjoner og handlingsmønstre.

 • Hvem er studiet for?

  Å inneha relasjonskompetanse er avgjørende i yrker der en samhandler med andre mennesker. En ingeniør på studiet sa en gang: «Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre». Utdanningen anbefales spesielt for pedagoger, personer innen helse- og sosialfaglig virksomheter, samt ledere generelt.

  Utdanningen passer imidlertid for alle som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få økt kunnskap om mangfold og kompleksitet knyttet til det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

 • Hva lærer jeg?

  Gjennom studiet får du utvikle deg til å bli en faglig sterk, etisk og kritisk bevisst veileder som har innsikt i kommunikasjon og samhandling. Du får videreutvikle egne ferdigheter og utdanningen vektlegger at en våger å være tydelig i møter med andre personer og i stand til å stimulere til og fremme gode mellommenneskelige prosesser.

 • Hvordan foregår utdanningen?

  Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning hvor studenten får både teoretisk og praktisk trening i å bli veiledet, samt veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med og reflektere over både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser. Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi og er forankret i en tverrfaglig veiledningstradisjon med særlig vekt på gestaltteori.

 • Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

  Veiledning skal bidra til å hente fram den enkeltes ressurser i samarbeid både i yrkeslivet og ellers. Utdanningen bidrar til økt selvinnsikt og bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er og ikke som den burde være.

  Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner utvikles ferdigheter og handlingskompetanse til å stå nær andre mennesker og fremme deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening. Dette innebærer at du får trening innen sansning slik at du kan styrke din evne til oppmerksom tilstedeværelse i eget liv og i møte med andre mennesker.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2023/2024?

  Samlingsuker høst 2023 for kull H23

  Mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47 (mandager tom. torsdager)

  Samlingsuker vår 2024 for kull H23

  Mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20 (mandager tom. torsdager)

 • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.