Foto av en kvinne som hjelper en ungdom med Downs syndrom med PC.

Vernepleie

Bachelor | Deltid | 4 år

Foto av en kvinne som hjelper en ungdom med Downs syndrom med PC.

Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til gode hverdagsliv og god livskvalitet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleie deltid passer for deg som ikke ønsker å flytte til ett av våre studiesteder, men som kan se for deg å heller pendle til campus to dager per uke. Du har kanskje en jobb utenom, og ønsker derfor å utdanne deg til vernepleier over fire år?

NB! Søknader til Bergen går gjennom lokalt opptak.
Klikk her for å søke deg til Bergen.

Tilbys også som heltid

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11109
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Generell studiekompetanse.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Opptak til studiet i Bergen går gjennom VIDs lokale søknadsweb.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 49,7
  Kvote for førstegangsvitnemål: 40,0

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11149
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Sandvika

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 50,1
  Kvote for førstegangsvitnemål: 33,5

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 45,1
  Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Spørsmål og svar

 • Skal jeg søke gjennom lokalt eller samordna opptak?

  For Bergen går søknadene gjennom lokalt opptak. Sandvika og Stavanger søker gjennom samordna opptak.

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?
  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet til å ta 3. års praksis i utlandet

  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva er vernepleie?

  Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

 • Hvor kan en vernepleier jobbe?

  Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

 • Hva lærer du på vernepleie-studiet?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

 • Prakisstudier- en viktig del av utdanningen

  Praksisstudiene er en viktig del av utdanningen og utgjør en tredjedel av studiet.

  Det er VID som skaffer og fordeler praksissted. Du kan ikke gjøre egne avtaler om praksisplass. Praksisstedene vil være lokalisert i:

  • Rogaland, dersom du studerer vernepleie deltid i Stavanger
  • Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, dersom du studerer vernepleie deltid i Bergen
  • Bærum kommune, dersom du studerer vernepleie deltid i Sandvika

  Praksisstudiene er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike temaer.

  • Praksisstudiene er lagt til 2., 3. og 4. studieår.
  • De to første praksisperiodene varer i ni uker, den siste i 13 uker. I disse ukene regner man 30 timers arbeidsuke/5 dager på praksisplassen. Slik vår studieplan er i studieåret 2023/24 gjennomføres praksis 1 fra november til februar, praksis 2 gjennomføres fra januar til mars og praksis 3 gjennomføres fra mars til juni.
  • Vi anbefaler at du har fri fra ditt ordinære arbeidssted.

  Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i 4. praksisperiode.

  Du kan lese mer om praksis her.

 • Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Undervisningen vil være variert og lærerik. Det kan være forelesninger, ferdighetstreninger, tverrprofesjonell samarbeidslæring, gruppearbeid i tillegg til praksisstudier. Det er mye vi skal lære, og det gjør vi best i fellesskap! Vi har stor tro på at vi lærer best av og med hverandre, og vi er også opptatt av å skape et godt sosialt og faglig fellesskap gjennom de fire studieårene.

  Undervisning på campus

  Undervisning på campus handler i stor grad om gruppearbeid, diskusjonsgrupper og ferdighetstrening, og også forelesninger.

  Det varier litt fra emne til emne hvor mye undervisning som krever fysisk tilstedeværelse. Det første året legger vi vekt på mye tilstedeværelse for å bli kjent og komme inn i faget. Det er nærværspliktig undervisning.

  Digital undervisning

  Noe av undervisningen vil gjennomføres digitalt. Digital undervisning foregår både i sanntid, med undervisning både i nåtid på zoom, men også med videoer som ligger på nett.

  Noe undervisning skjer på tvers av campuser, det vil si at foreleser er til stede på én av campusene, og studenter ved andre campus deltar via storskjerm i klasserommet.

 • Hva betyr det å studere på deltid?

  Vernepleie deltid tilsvarer 75% av et fulltidsstudium. Det vil si at du får en bachelorgrad etter fire år, og tar 45 studiepoeng hvert år.

  • Det er obligatorisk oppmøte to dager per uke gjennom hele studieåret.
  • I tillegg er det enkelte fordypningsuker med fem dagers oppmøteplikt. I fordypningsuken legges det vekt på å gi deg en innføring i forventet læringsutbytte, innhold, aktivitetskrav og vurderingsformer i emnet.
  • I løpet av studietiden er det tre praksisperioder.

  Vi anbefaler at du tar høyde for studiets arbeidsomfang.

 • Kan jeg søke vernepleie på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke vernepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til vernepleie trenger du likevel matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis dette. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse.

Les mer

Bachelor i vernepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Som vernepleier vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Mange vernepleiere jobber med psykisk utviklingshemmede, men valgmulighetene er mange. Ved VID vitenskapelige høgskole utdannes dyktige vernepleiere.

Spørsmål og svar

 • Skal jeg søke gjennom lokalt eller samordna opptak?

  For Bergen går søknadene gjennom lokalt opptak. Sandvika og Stavanger søker gjennom samordna opptak.

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?
  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet til å ta 3. års praksis i utlandet

  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva er vernepleie?

  Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

 • Hvor kan en vernepleier jobbe?

  Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

 • Hva lærer du på vernepleie-studiet?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

 • Prakisstudier- en viktig del av utdanningen

  Praksisstudiene er en viktig del av utdanningen og utgjør en tredjedel av studiet.

  Det er VID som skaffer og fordeler praksissted. Du kan ikke gjøre egne avtaler om praksisplass. Praksisstedene vil være lokalisert i:

  • Rogaland, dersom du studerer vernepleie deltid i Stavanger
  • Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, dersom du studerer vernepleie deltid i Bergen
  • Bærum kommune, dersom du studerer vernepleie deltid i Sandvika

  Praksisstudiene er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike temaer.

  • Praksisstudiene er lagt til 2., 3. og 4. studieår.
  • De to første praksisperiodene varer i ni uker, den siste i 13 uker. I disse ukene regner man 30 timers arbeidsuke/5 dager på praksisplassen. Slik vår studieplan er i studieåret 2023/24 gjennomføres praksis 1 fra november til februar, praksis 2 gjennomføres fra januar til mars og praksis 3 gjennomføres fra mars til juni.
  • Vi anbefaler at du har fri fra ditt ordinære arbeidssted.

  Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i 4. praksisperiode.

  Du kan lese mer om praksis her.

 • Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Undervisningen vil være variert og lærerik. Det kan være forelesninger, ferdighetstreninger, tverrprofesjonell samarbeidslæring, gruppearbeid i tillegg til praksisstudier. Det er mye vi skal lære, og det gjør vi best i fellesskap! Vi har stor tro på at vi lærer best av og med hverandre, og vi er også opptatt av å skape et godt sosialt og faglig fellesskap gjennom de fire studieårene.

  Undervisning på campus

  Undervisning på campus handler i stor grad om gruppearbeid, diskusjonsgrupper og ferdighetstrening, og også forelesninger.

  Det varier litt fra emne til emne hvor mye undervisning som krever fysisk tilstedeværelse. Det første året legger vi vekt på mye tilstedeværelse for å bli kjent og komme inn i faget. Det er nærværspliktig undervisning.

  Digital undervisning

  Noe av undervisningen vil gjennomføres digitalt. Digital undervisning foregår både i sanntid, med undervisning både i nåtid på zoom, men også med videoer som ligger på nett.

  Noe undervisning skjer på tvers av campuser, det vil si at foreleser er til stede på én av campusene, og studenter ved andre campus deltar via storskjerm i klasserommet.

 • Hva betyr det å studere på deltid?

  Vernepleie deltid tilsvarer 75% av et fulltidsstudium. Det vil si at du får en bachelorgrad etter fire år, og tar 45 studiepoeng hvert år.

  • Det er obligatorisk oppmøte to dager per uke gjennom hele studieåret.
  • I tillegg er det enkelte fordypningsuker med fem dagers oppmøteplikt. I fordypningsuken legges det vekt på å gi deg en innføring i forventet læringsutbytte, innhold, aktivitetskrav og vurderingsformer i emnet.
  • I løpet av studietiden er det tre praksisperioder.

  Vi anbefaler at du tar høyde for studiets arbeidsomfang.

 • Kan jeg søke vernepleie på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke vernepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til vernepleie trenger du likevel matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis dette. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse.

Laila Luteberget

Programansvarlig

Laila Luteberget

dosent, studieleder

laila.luteberget@vid.no

Merete Gloppen

Opptaksansvarlig

Merete Gloppen

rådgiver

merete.gloppen@vid.no

Laila Luteberget

Programansvarlig

Laila Luteberget

dosent, studieleder

laila.luteberget@vid.no

Laila Luteberget

Programansvarlig

Laila Luteberget

dosent, studieleder

laila.luteberget@vid.no

Emneliste

 • Introduksjon til vernepleie
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Deltakelse og hverdagsliv
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helse
 • Utviklingshemming og hverdagsliv (Praksis 1)
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmijø
 • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helsefaglig praksis (Praksis 2)
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgave
 • Bacheloroppgave
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (Praksis 3)