Fire studenter som sitter i et klasserom

Bachelor i vernepleie

Bachelor | Heltid | 3 år

Fire studenter som sitter i et klasserom

Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig. Du kan arbeide innen ulike deler av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, samt i skole- og barnehagesektor.

Tilbys også som deltid

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 45,0 poeng
  Kvote for førstegangsvitnemål: 36,4 poeng

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Spørsmål og svar

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?

  Vernepleie på VID gir deg

  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet til å ta 3. års praksis i utlandet
  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva er vernepleie?

  Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

 • Hva lærer jeg?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

 • Praksisstudier – en viktig del av utdanningen

  Praksisen er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet. Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

  Første studieår har praksis i 9 uker i vårsemesteret, mars - mai
  Det er høgskolen som skaffer, og har samarbeidsavtaler med praksisplassene.
  Det er ikke mulig å ha praksis på eget arbeidssted.

 • Hva kan jeg jobbe med?

  Vernepleieren har bred og allsidig kompetanse, og arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

  Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Ph.d.-nivå.

 • Kan jeg søke vernepleie på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke vernepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til vernepleie trenger du likevel matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis dette. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse.

Les mer

Bachelor i vernepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Som vernepleier vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Mange vernepleiere jobber med psykisk utviklingshemmede, men valgmulighetene er mange. Ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes, utdannes dyktige vernepleiere.

Spørsmål og svar

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?

  Vernepleie på VID gir deg

  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet til å ta 3. års praksis i utlandet
  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva er vernepleie?

  Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

 • Hva lærer jeg?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

 • Praksisstudier – en viktig del av utdanningen

  Praksisen er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet. Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

  Første studieår har praksis i 9 uker i vårsemesteret, mars - mai
  Det er høgskolen som skaffer, og har samarbeidsavtaler med praksisplassene.
  Det er ikke mulig å ha praksis på eget arbeidssted.

 • Hva kan jeg jobbe med?

  Vernepleieren har bred og allsidig kompetanse, og arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

  Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Ph.d.-nivå.

 • Kan jeg søke vernepleie på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke vernepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til vernepleie trenger du likevel matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis dette. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse.

Marianne I. Haugland

Programansvarlig

Marianne I. Haugland

studieleder

marianne.haugland@vid.no

Emneliste

 • Introduksjon til vernepleie
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Deltakelse og hverdagsliv
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
 • Utviklingshemming og hverdagsliv (P1)
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helsefaglig praksis (P2)
 • Psykisk helse
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgaven
 • Bacheloroppgave
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (P3)