Studier Helse Bachelor

Bachelor i vernepleie

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

En kvinnelig vernepleier i hyggelig samspill med et barn med utviklingshemming
 • Stavanger (Heltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode VERNHEL_STAV
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 90
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7994

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i vernepleie Heltid Stavanger (VERNHEL_STAV)

  Studiestart 14. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 44,4
  Kvote for førstegangsvitnemål: 34,6

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

  Organisering

  Hvert studieår er normert til 60 studiepoeng for heltidsstudenter.

  I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.

Ved VID kan du studere vernepleie på heltid i Stavanger. Ønsker du å studere deltid kan du gjøre dette i både Stavanger, Bergen eller Sandvika.

– Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten.

Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID

Spørsmål og svar

 • Hva er snittet eller poenggrenser for å bli vernepleier?

  For heltid ved VID Stavanger; kvote for førstegangsvitnemål: 35,8. Ordinær kvote: 46,0.

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?

  Vernepleie på VID gir deg

  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet til å ta 3. års praksis i utlandet
  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva er vernepleie?

  Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

 • Hva lærer jeg?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

 • Praksisstudier – en viktig del av utdanningen

  Praksisen er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet. Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

  Første studieår har praksis i 9 uker i vårsemesteret, mars - mai
  Det er høgskolen som skaffer, og har samarbeidsavtaler med praksisplassene.
  Det er ikke mulig å ha praksis på eget arbeidssted.

 • Hva kan jeg jobbe med?

  Vernepleieren har bred og allsidig kompetanse, og arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

  Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Ph.d.-nivå.

 • Heltid eller deltid? Hvor kan jeg søke opptak?

  Heltidsutdanningen tilbys ved campus i Stavanger.

  Deltidstudiet tilbys både i Stavanger, VID Bergen og ved studiested Sandvika i Bærum kommune.

  Her kan du lese mer om Bachelor i vernepleie deltid.

 • Emner i vernepleierutdanningen

  Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng.

  • Introduksjon til vernepleie
  • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
  • Deltakelse og hverdagsliv
  • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
  • Utviklingshemming og hverdagsliv (P1)
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
  • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
  • Helsefaglig praksis (P2)
  • Psykisk helse
  • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
  • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
  • Innovasjon og fagutvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgaven
  • Bacheloroppgave
  • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (P3)

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.