Studier Helse Bachelor

Bachelor i vernepleie heltid

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  180

 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  180

 • Studiested

  Bergen

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  14. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  180

 • Studiested

  Sandvika

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  180

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Heltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VERNHEL_STAV
   • Studiepoeng 180
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 3
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 90
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 6800
   • Totalt per semester NOK 7580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Bachelor i vernepleie heltid Heltid Stavanger (VERNHEL_STAV)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: 46,0
   Kvote for førstegangsvitnemål: 35,8

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

   Organisering

   Hvert studieår er normert til 60 studiepoeng for heltidsstudenter.

   I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VERNDEL_STAV
   • Studiepoeng 180
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 9600
   • Totalt per semester NOK 10380

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Bachelor i vernepleie heltid Deltid Stavanger (VERNDEL_STAV)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: 46,5
   Kvote for førstegangsvitnemål: 35,0

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

  • Bergen (Deltid)
   • Studiested Bergen
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 14. april 2023
   • Programkode VPDB-26203_BER
   • Studiepoeng 180
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 15
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 550
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 9600
   • Totalt per semester NOK 10470

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Bachelor i vernepleie heltid Deltid Bergen (VPDB-26203_BER)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 14. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: 49,6
   Kvote for førstegangsvitnemål: 41,5

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

  • Sandvika (Deltid)
   • Studiested Sandvika
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VERNDELKOM_SAN
   • Studiepoeng 180
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 9600
   • Totalt per semester NOK 10520

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Bachelor i vernepleie heltid Deltid Sandvika (VERNDELKOM_SAN)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Poenggrense

   Ordinær kvote: 52,5
   Kvote for førstegangsvitnemål: 36,5

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

   Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

  Ved VID kan du studere vernepleie på heltid i Stavanger. Ønsker du å studere deltid kan du gjøre dette i både Stavanger, Bergen eller Sandvika.

  – Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten.

  Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID

  Hva er vernepleie?

  Vernepleie går ut på å bistå personer med ulike funksjonsnedsettelser, ved å ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet. Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

  Hva gjør en vernepleier?

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleiere er en etterspurt yrkesgruppe med bred og allsidig kompetanse.

  Hvor kan en vernepleier jobbe?

  Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

  Hva lærer du på vernepleie-studiet?

  Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

  Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. Se fullstendig oversikt over emner i FAQ lenger nede.

  Hvorfor studere vernepleie ved VID?

  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon

  Prakis utgjør en viktig del av vernepleien

  Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet. Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

  Heltid eller deltid - i fire byer

  VID tilbyr vernepleie både som heltids- og deltidstudium.

  Heltidsutdanningen tilbys ved campus i Stavanger.

  Deltidstudiet tilbys både i Stavanger, VID Bergen og ved studiested Sandvika i Bærum kommune.

  Vernepleie deltid er et fireårig studieløp mot en bachelorgrad i vernepleie. Å være deltidsstudent tilsvarer en arbeidsmengde som tilsvarer cirka 75 % av et fulltidsstudium. Hvert studieår er normert til 45 studiepoeng.

  Poenggrenser og snitt for vernepleie

  For heltid ved VID Stavanger; kvote for førstegangsvitnemål: 35,8. Ordinær kvote: 46,0.
  For deltid ved VID Stavanger: kvote for førstegangsvitnemål: 35,0. Ordinær kvote: 46,5.
  For deltid ved VID Sandvika: kvote for førstegangsvitnemål: 36,5. Ordinær kvote: 52,5.
  For deltid ved VID Bergen: kvote for førstegangsvitnemål: 41,5. Ordinær kvote: 49,6.

  Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Spørsmål og svar

  • Hva er snittet eller poenggrenser for å bli vernepleier?

   Gjeldende poenggrenser for vernepleie

   For heltid ved VID Stavanger; kvote for førstegangsvitnemål: 35,8. Ordinær kvote: 46,0.
   For deltid ved VID Stavanger: kvote for førstegangsvitnemål: 35,0. Ordinær kvote: 46,5.
   For deltid ved VID Sandvika: kvote for førstegangsvitnemål: 36,5. Ordinær kvote: 52,5.
   For deltid ved VID Bergen: kvote for førstegangsvitnemål: 41,5. Ordinær kvote: 49,6.

  • Hvorfor studere vernepleie ved VID?

   Vernepleie på VID gir deg

   • Varierte læringsformer.
   • Kombinasjon av teori og praksis.
   • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
   • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
   • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
  • Hva er vernepleie?

   Vernepleie handler om å tilby et godt tjenestetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser

   Vernepleiere er utdannet innen miljøterapi, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.

   Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

   Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

  • Hva lærer jeg?

   Dette lærer du på vernepleie-studiet

   Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid.

   Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

   1. Profesjon, etikk og samarbeid
   2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
   3. Helsefremming og helsehjelp
   4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
   5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

   Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

  • Praksisstudier – en viktig del av utdanningen

   Praksis utgjør en tredjedel av studiet

   Praksisen er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema. I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet. Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i tredje praksisperiode.

  • Hva kan jeg jobbe med?

   Vernepleiere – en etterspurt yrkesgruppe

   Vernepleieren har bred og allsidig kompetanse, og arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

   Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

   Bachelorutdanningen i vernepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Ph.d.-nivå.

  • Heltid eller deltid? Hvor kan jeg søke opptak?

   Vernepleie på VID som heltids- og deltidstudium

   Heltidsutdanningen tilbys ved campus i Stavanger.

   Deltidstudiet tilbys både i Stavanger, VID Bergen og ved studiested Sandvika i Bærum kommune.

   Vernepleie deltid er et fireårig studieløp mot en bachelorgrad i vernepleie. Å være deltidsstudent tilsvarer en arbeidsmengde som tilsvarer cirka 75 % av et fulltidsstudium. Hvert studieår er normert til 45 studiepoeng.

  • Hva betyr det å studere på deltid?

   Vernepleie på deltid

   Selve deltidsstudiet innebærer undervisning både på campus og nett. Deltidsstudiet gjennomføres med varierte læringsformer. Det kan være forelesninger, ferdighetstreninger, tverrprofesjonell samarbeidslæring, gruppearbeid i tillegg til praksisstudier. Deltidstudiet er organisert med to faste undervisningsdager i uken. Undervisning disse dager vil veksle mellom undervisning på campus og ulike digitale undervisningsformer. I alle emner er det i også en samlingsuke, som i hovedsak gjennomføres på campus.

   Du registrerer søknaden din og prioriterer studieønskene dine i nettsøknaden på Samordna opptak.

  • Hvor mange vernepleierstudenter tar VID opp?

   Antall vernepleiestudenter - heltid og deltid

   VID Stavanger tar opp 90 nye studenter på heltid og 30 studenter på deltid.

   På deltidsstudiet i VID Bergen tas det opp 15 nye studenter og ved studiested Sandvika 30 nye studenter.

  • Emner i vernepleierutdanningen

   Utdanningen inkluderer 16 emner

   Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng.

   • Introduksjon til vernepleie
   • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
   • Deltakelse og hverdagsliv
   • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
   • Utviklingshemming og hverdagsliv (P1)
   • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
   • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
   • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
   • Helsefaglig praksis (P2)
   • Psykisk helse
   • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
   • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
   • Innovasjon og fagutvikling
   • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgaven
   • Bacheloroppgave
   • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (P3)
  • Deltid i vernepleie
  • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå