Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbaserte

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbaserte

Nettbaserte masteremner høsten 2022

Barnekonvensjonen i Norge - barns menneskerettigheter

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Interkulturell kompetanse i et mangfoldsamfunn

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne høst 2022

Minoritetskompetanse i barnevernet

Videreutdanning
Deltid
Stavanger

Nettbaserte bacheloremner i samfunnsfag

Verdibasert ledelse og administrasjon

Tilhører: Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon

Nettstudium
10 studiepoeng

Sosial innovasjon og bærekraft

Tilhører: Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon

Nettstudium
10 studiepoeng