Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbasert

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbasert

Nettbaserte masteremner høsten 2020

Globalisering og interkulturell kompetanse

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne med oppstart høst 2020

Minoritetskompetanse i barnevernet

Videreutdanning
Deltid
Stavanger

Nettbasert bacheloremner høsten 2020

Politisk islam

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Innføring i Bibelen

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Kristen tro i en akademisk kontekst

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng