Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbaserte

Spennende og aktuelle studier ved VID Stavanger som er både nett- og samlingsbaserte

Nettbaserte masteremner høsten 2020

Barnekonvensjonen i Norge - barns menneskerettigheter

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Globalisering og interkulturell kompetanse

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne med oppstart høst 2020

Minoritetskompetanse i barnevernet

Videreutdanning
Deltid
Stavanger

Nett- og samlingsbaserte bacheloremner i teologi

Innføring i Bibelen

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Kristen tro i en akademisk kontekst

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 2

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Det nye testamente

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Levende tro – kristen tro i praksis

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Nettbaserte bacheloremner i samfunnsfag

Politisk islam

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nett- og samlingsbaserte masteremner i teologi

Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten

Tilhører: Master i praktisk teologi

Stavanger
Samlingsbasert
10 studiepoeng

Funksjonshemming og kirken

Tilhører: Master i praktisk teologi

Stavanger
Nettstudium
Samlingsbasert
10 studiepoeng