For ansatte

Nyheter

Webinar om SIUs nye programmer for praksismobilitet 3. mai

Onsdag 3. mai kl. 13.00-14.00 skal SIU holde et webinar om de nye programmene for praksismobilitet som har utlysninger nå.


28. april 2017

Møte i høgskolestyret

Møte i høgskolestyret 2. mai

Saksdokumenter for høgskolestyremøte er nå klart.

Høgskolestyret
25. april 2017

Utlysinger i UTFORSK programmet

Utlysinger i UTFORSK programmet

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.


25. april 2017

SATS ELIXIA endrer bedriftstilbudet

SATS ELIXIA endrer bedriftstilbudet

Nå kan du sette sammen ditt eget treningsavtale ved SATS ELIXIA. Alle ansatte ved Diakonhjemmets virksomheter får 10 % rabatt uansett hvilken avtale du velger. Det gjelder altså alle VIDs studiesteder. De som allerede har en avtale med SATS ELIXIA kan bytte avtale.

Henvisning


21. april 2017

6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.

Svært gode søkertall for VID vitenskapelige høgskole

I det andre året som fusjonert høgskole, har 10558 søkt om opptak ved VID. Dette er 2200 flere søkere enn i fjor.


20. april 2017

Webinar om Prosjektetableringsstøtte 2017 (PES) for Erasmus+ prosjekt

SIU inviterer til webinar om Prosjektetableringsstøtte 2017 tirsdag 25. april kl. 11 hvor de vil informere om muligheten til å utvikle prosjektsøknader til de sentraliserte tiltakene innen Erasmus+ programmet. Tiltakene det gjelder er: Strategiske partnerskap, Kunnskapsallianser, Kapasitetsbyggingsprosjekt, Fellesgrader, Jean Monnet, og Idrett.


20. april 2017

Torhild Bjerkreim blir ny prodekan ved Fakultet for helsefag, Oslo

Høsten 2017 avslutter Liv Thorhild Undheim sin langvarige tjeneste som instituttleder, dekan og prodekan ved Fakultet for helsefag i Oslo. Stillingen som prodekan ble lyst ut før jul 2016.


18. april 2017

Feil i flexiskjemaet 17. april

Flexiskjema er feil for mandag 17. april (helligdag). Alle må der skrive 08.00 til 08.00 som start og avslutningstid (da blir akkumuleringen korrekt). Det er også feil for 12. april 2017. Dersom du ikke var på arbeid 12. april, skriv 08.00 til 08.00 som start og avslutningstid.


18. april 2017

Flere nyheter

Arrangementer

22. mai

kl. 08.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

PhD mid-term evaluation Karen Margrete E. Mestad

Mid-term evaluation for Karen Margrete E. Mestad's PhD-project. Respondents: Tone Kaufman, Norwegian School of Theology and Bård Mæland, VID Specialized University.

16. juni

kl. 12.00
Diakonveien 14, Oslo

Avslutning bachelor- og masterutdanning VID Oslo

Det er et av semesterets høydepunkt og markere avsluttet bachelor og masterutdanning med kullinger, familie, venner og ansatte ved VID vitenskapelige høgskole

31. oktober

kl. 09.00
Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017

Diakonikonferansen 2017: Solidaritetstanken er under press. Nasjonalismen vokser i Europa. Viljen til å dele er på vikende front. Økonomiske interesser trumfer hensynet til miljøet. Det som en gang var et stolt ideal regnes av mange som naivt og utdatert.

Flere arrangementer

Publikasjoner

Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

Clinical Interventions in Aging
Oddvar Førland, Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Bjarte Folkestad, Birgitte Espehaug, Mona Kristin Aaslund

Diakonia as Innovation: A Political and Organisational Perspective

Diaconia: Journal for the study of Christian Social Practice
Olav Helge Angell

Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature

Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. Christian Laes & Ville Vuolanto (red.). Routledge.
Anna Rebecca Solevåg

Expanding Ecological Hermeneutics: The Case for Ecolonialism

Journal of Biblical Literature
Anna Rebecca Solevåg, Tina Dykesteen Nilsen

Making Alzheimer’s Disease Matter: The Politics and Interferences of Different Practices Concerning AD.

Emerging Technologies for Diagnosing Alzheimer's Disease. Innovating with Care
Ingunn Moser

Conversion in Context – Anthropological and Missiological Aspects from African Studies

The Introduction of Christianity into the Early Medieval Insular World. Converting the Isles I. Roy Flechner og Márie Ná Mhaonaigh (red.). Brepols.
Tomas Sundnes Drønen

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post