For ansatte

Nyheter

Nye preste-kandidater er utdannet ved VID Stavanger. Fra venstre: Øyvind Gundersen, Miriam Kolstad Varhaug, Møyfrid Lunde og Simen Myklebust.

Nye cand.theol-kandidater fra VID Stavanger

2 dager siden • VID Stavanger har uteksaminert fire cand.theol.kandidater denne våren. Gratulerer med avsluttet 6 års utdanning.

Internasjonal konferanse i religionspsykologi på Hamar

2 dager siden • Culture, Context and Existential Challenges er tema for den internasjonale konferansen i religionspsykologi som i år skal være på Hamar. Det er fortsatt mulige å melde seg på.

Reiseregninger bør gjøres opp før ferien

2 dager siden • Fint om reiseregningene gjøres opp og anvises innen 1. juli som er fristen for lønnskjøring.

Vinduspuss ved VID Oslo

2 dager siden • Det er planlagt innvendig- og utvendig vinduspuss i Diakonveien 14, 16 og 18 i løpet av uke 29 og 30. Drift ber ansatte om å rydde sine vinduskarmer og pulter før de går i ferie, for å gjøre tilgangen til vinduene enklere.
Oslo
Ledergruppen ønsker alle ansatte en god sommer. Foto: Espen Utaker

Sommerhilsen og informasjon fra rektor og ledergruppen

3 dager siden • Rektor og høgskolens ledergruppe ønsker å takke alle ansatte for stor innsats gjennom det første året i VIDs historie.
- Vi erkjenner vi at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider naturens tålegrenser, skriver lederne i oppropet

VID stiller seg bak klimaopprop

3 dager siden • En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse.
Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.

Tildelt Fulbright-stipend

4 dager siden • Førstebibliotekar Margrethe B. Søvik skal tilbringe skoleåret 2017-2018 ved University of Washington i Seattle, USA. Hun er tildelt Fulbright-stipend for å være ved Health Sciences Library og arbeide med et prosjekt som handler om informasjonssøking i syk

Reichelt-seminaret

Arrangement • Dato: 13. september • Tid: 16.00 • Sted: Misjonsmarka 12, Stavanger
4 dager siden • Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen foreleser over temaet Gud innenfor? Muligheter for tro i en sekulær tid.

Semesteråpning i Sandnes

Arrangement • Dato: 16. august • Tid: 10.30 • Sted: Vågsgaten 40, Sandnes
4 dager siden • VID markerer starten på et nytt studieår i Sandnes med semesteråpning. Rektor ved VID vitenskapelige høgskole og ordfører i Sandnes kommer.

Demens, medborgerskap og samhandling

Arrangement • Dato: 5. oktober • Tid: 12.15 • Sted: Vågsgaten 40, Sandnes
5 dager siden • I torsdagsseminaret har vi fokus på livssituasjoner hvor medborgerskap i betydningen sosial deltakelse, aktivitet og tilhørighet, utfordres.
Sandnes, Stavanger
Kontaktopplysninger om pårørende til ansatte

Kontaktopplysninger om pårørende til ansatte

5 dager siden • Alle ansatte registrerer og vedlikeholder kontaktopplysninger om nærmeste pårørende.

Før opp ferien din i Outlook-kalenderen

5 dager siden • Sentralbordet oppfordrer alle ansatte oppdatere kalenderen sin i Outlook med når de har ferie. Dette for at Sentralbordet skal kunne besvare telefoner best mulig i sommerferien, og at andre ansatte kan forholde seg til når du kommer tilbake.

Flere nyheter

Arrangementer

16. august
kl. 10.30
Vågsgaten 40, Sandnes

Semesteråpning i Sandnes

13. september
kl. 16.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

Reichelt-seminaret

14. september
kl. 09.00
Pilestredet 35, Oslo

Ettervernkonferansen 2017

5. oktober
kl. 12.15
Vågsgaten 40, Sandnes

Demens, medborgerskap og samhandling

10. oktober
kl. 10.00
Diakonveien 14, Oslo

Kritisk blikk på rusbehandling

31. oktober
kl. 09.00
Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017

29. november
kl. 11.00
Vågsgaten 40, Sandnes

Seminar om inkluderende forskning

Flere arrangementer

Publikasjoner

Challenges of participation in child welfare

European Journal of Social Work, publisert online 29 April 2017
Tor Slettebø, Sissel Seim

Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2017 (1), s. 5-10
Anne Austad

Effect of the Sonas Programme on Communication in People with Dementia: A Randomized Controlled Trial

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra
Benedicte Strøm, Knut Engedal, Jūratė Šaltytė Benth, Ellen-Karine Grov

Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

Clinical Interventions in Aging
Oddvar Førland, Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Bjarte Folkestad, Birgitte Espehaug, Mona Kristin Aaslund

Diakonia as Innovation: A Political and Organisational Perspective

Diaconia: Journal for the study of Christian Social Practice
Olav Helge Angell

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post