For ansatte

Nyheter

Studieseksjonen er på seminar i Stavanger 28. og 29. mars

Sentralbordet i Oslo vil svare på alle telefonhenvendelser. Brit Prytz Lyngner vil være til stede i Studieseksjonen i Oslo.


23. mars 2017

Prosjektmidler i partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Prosjektmidler i partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.


23. mars 2017

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2017, for ERASMUS+ sentraliserte tiltak

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2017, for ERASMUS+ sentraliserte tiltak

I april 2017 lyser SIU ut ca 1 million til dekking av prosjektetableringskostnader for institusjoner, organisasjoner og bedrifter, som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor ett av følgende tiltak, forvaltet av EU: Kunnskapsallianser, sektorallianser, kapasitetsbygging, fellesgrader, Jean Monnet, Idrett


22. mars 2017

Årets sosialarbeiderpris gikk til Kongsberg barneverntjeneste

Rekordstor interesse for sosialarbeiderdagen

Over 300 hadde meldt sin interesse for å delta på den årlige internasjonale sosialarbeiderdagen, med foredrag ved VID Oslo og utdeling av sosialarbeider-prisen.


21. mars 2017

Syklene må fjernes for nå skal det bygges nytt bysykkelstativ

Syklene må fjernes for nå skal det bygges nytt bysykkelstativ

Alle syklene i sykkelstativene vis-à-vis hovedinngangen til høgskolen, studiested Oslo, må fjernes for å gi plass til å bygge det nye bysykkelstativet. Bruk de andre sykkelparkeringene.

Diakonhjemmet Eiendom, Oslo
21. mars 2017

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i vernepleie – ettårig vikariat

Ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag i Sandnes, er det ledig ettårig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor fra 1. august 2017.

Henvisning

Ledig stilling
21. mars 2017

Høgskolelektor i praktisk teologi

Vil du være med å utvikle teologisk forskning og studier ved VID, og å forme fremtidens kirkelige ledere? VID lyser ut stilling som høgskolelektor i praktisk teologi.

Henvisning

Ledig stilling
21. mars 2017

Administrasjonskonsulent 80 % – ettårig vikariat

Ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag i Sandnes, er det ledig ettårig vikariat i 80 % stilling som administrasjonskonsulent fra 1. august 2017. Nærmeste leder er prodekan ved fakultetet.

Henvisning

Ledig stilling
21. mars 2017

Flere nyheter

Arrangementer

28. mars

kl. 12.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

PhD mid-term evaluation Marit Skartveit

Mid-term evaluation for Marit Skartveit's PhD-project.

19. april

kl. 08.00
Diakonveien 18

Diakoniens dag 2017

Diakoniens dag er et fag- og inspirasjonsseminar - gratis og åpent for alle. Programmet er tilpasset deg som jobber i kirken, organisasjoner, diakonale institusjoner eller er med i frivillig diakonalt arbeid.

20. april

kl. 09.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

PhD mid-term evaluation Laudecir Daniel Kern

Midt-term evaluation for Laudecir Daniel Kern's PhD-project.

26. april

kl. 10.00
Misjonsmarka 12, Stavanger

Fagdag ungdom: Ungdom og bibellesning – en ny modell

Hvert år samarbeider Stavanger bispedømmeråd og VID Stavanger om en Fagdag ungdom.

27. april

kl. 12.15
Vågsgaten 40, Sandnes

Sosial kompetanse blant barn og unge

Sosial kompetanse blant barn og unge: Sammenhenger, evidens og fremtidsfokus er torsdagsseminaret på VID Sandnes i april.

Flere arrangementer

Publikasjoner

Diakonia as Innovation : A Political and Organisational Perspective

Diaconia : journal for the study of Christian Social Practice
Olav Helge Angell

Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature

Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. Christian Laes & Ville Vuolanto (red.). Routledge.
Anna Rebecca Solevåg

Expanding Ecological Hermeneutics: The Case for Ecolonialism

Journal of Biblical Literature
Anna Rebecca Solevåg, Tina Dykesteen Nilsen

Making Alzheimer’s Disease Matter: The Politics and Interferences of Different Practices Concerning AD.

Emerging Technologies for Diagnosing Alzheimer's Disease. Innovating with Care
Ingunn Moser

Conversion in Context – Anthropological and Missiological Aspects from African Studies

The Introduction of Christianity into the Early Medieval Insular World. Converting the Isles I. Roy Flechner og Márie Ná Mhaonaigh (red.). Brepols.
Tomas Sundnes Drønen

Mission and development – Old Stories or New Possibilities?

For Better for Worse. The Role of Religion in Development Cooperation. Robert Odén (red.). Swedish Mission Council
Tomas Sundnes Drønen

Researcher–researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Ragnhild Sekse, Målfrid Råheim, Liv Heide Magnussen, Åshild Lunde, Torild Jacobsen, Astrid Blystad

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post