Ansatte

Alette H. Svellingen

Alette H. Svellingen

førsteamanuensis
Ulriksdal 10
Andreas Kolltveit

Andreas Kolltveit

førstekonsulent
Bergen
Anine Madsgaard

Anine Madsgaard

førsteamanuensis
Bergen
Anita Lyssand

Anita Lyssand

instituttleder
Ulriksdal 10
Anita Silden Prante

Anita Silden Prante

høgskolelektor
Ulriksdal 10
Anja Taugl

Anja Taugl

Høgskolelektor
Bergen
Mangler bilde

Ann Kristin Nygård

høgskolelektor
Ulriksdal 10
Anna Kirsten Nygaard

Anna Kirsten Nygaard

universitetsbibliotekar
Ulriksdal 10
Anneline Røssland

Anneline Røssland

førstelektor
Ulriksdal 10
Åshild Gjellestad

Åshild Gjellestad

førsteamanuensis, studieleder
Ulriksdal 10
Åsta Marie Olafsson

Åsta Marie Olafsson

høgskolelektor
Ulriksdal 10
Mangler bilde

Astrid Forstrønen

førstelektor
Ulriksdal 10
Ave Sazko

Ave Sazko

rådgiver for utdanningskvalitet
Ulriksdal 10
Berit Bjørkeli

Berit Bjørkeli

praksiskoordinator
Ulriksdal 10
Berit Båtsvik

Berit Båtsvik

førstelektor, emerita
Ulriksdal 10
Birthe Ørskov

Birthe Ørskov

førstelektor
Ulriksdal 10
Britt Moene Kuven

Britt Moene Kuven

Dosent i sykepleie
Ulriksdal 10