Ansatte

Stephen Sirris

Stephen Sirris

Studieleder for master i verdibasert ledelse. Leder, Senter for verdibasert ledelse og innovasjon
Diakonveien 16
Tone Lindheim

Tone Lindheim

høgskolelektor
Diakonveien 16
Øyvind Holter-Nilsen

Øyvind Holter-Nilsen

førstekonsulent
Diakonveien 16