Ansatte

Erlend Hovdkinn From

Erlend Hovdkinn From

rådgiver/ph.d.-støtte
Oslo
Helge Nylenna

Helge Nylenna

stipendiat
Diakonveien 18
Inger Lise Negård

Inger Lise Negård

høgskolelektor, stipendiat
Diakonveien 14
Inger Marie Lid

Inger Marie Lid

professor
Diakonveien 14
Ingerd Irgens Hynnekleiv

Ingerd Irgens Hynnekleiv

høgskolelektor/stipendiat
Theodor Dahls vei 10
Ingri-Hanne Brænne Bennwik

Ingri-Hanne Brænne Bennwik

høgskolelektor, ph.d.-stipendiat
Oslo
Mangler bilde

Ingvild Skeie

stipendiat/høgskolelektor
Laila Hov

Laila Hov

stipendiat
Oslo
Lene Østby

Lene Østby

førstelektor, stipendiat
Diakonveien 14