Ansatte

Line Merethe Skum

Line Merethe Skum

universitetslektor
Sykehusveien
Magnar Kartveit

Magnar Kartveit

professor, emeritus
Stavanger
Marianne Skjortnes

Marianne Skjortnes

professor, emerita
Stavanger
Marianne R. Nygaard

Marianne R. Nygaard

førsteamanuensis
Diakonveien 16
Marie Farstad

Marie Farstad

førstelektor
Oslo
Memory Jayne Tembo

Memory Jayne Tembo

førsteamanuensis
Stavanger
Olav Molven

Olav Molven

dosent emeritus
Oslo
Per Øyvind Bastøe

Per Øyvind Bastøe

førsteamanuensis emeritus
Diakonveien 16
Randi C. Raustøl

Randi C. Raustøl

høgskolelektor
Diakonveien 16
Randi Synnøve Tjernæs

Randi Synnøve Tjernæs

studieleder diakoni
Diakonveien 16
Retief Müller

Retief Müller

førsteamanuensis
Stavanger
Sigurd Haus

Sigurd Haus

Forsker II
Stavanger
Stephen Sirris

Stephen Sirris

professor, leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon
Diakonveien 16
Stian Sørlie Eriksen

Stian Sørlie Eriksen

førsteamanuensis, studieleder
Stavanger