7.
nov.

Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene.Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen er en god begynnelse. (Foto hentet fra Rettferdskonferansen.no.)

Fagdag om fattigdom og Rettferdskonferansen

torsdag 7. nov. 2019, 09.00 - 16.30

6.
nov.

Åpen, ærlig og villig: Kritisk blikk på relasjoner i rusbehandlingen

onsdag 6. nov. 2019, 09.45 - 15.30

31.
okt.

Bjørn Bues minneforelesning for menneskerettigheter 2019

torsdag 31. okt. 2019, 17.00 - 18.30

30.
okt.

20-års jubileum for Kirkelig utdanningssenter nord / Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin

onsdag 30. okt. 2019, 18.00 - 16.00

29.
okt.

Det skapande språket, sjølvet og kulturen: Paul Ricoeur som omsorgstenkar

tirsdag 29. okt. 2019, 10.00 - 15.00

28.
okt.

Midtveisevaluering for Line Holmsen

mandag 28. okt. 2019, 12.00 - 14.30

24.
okt.

Noen må våke – stemmer for rettferdighet i det offentlige rom, Diakonikonferansen 2019

Diakonikonferansen 2019

torsdag 24. okt. 2019, 09.30 - 15.30

22.
okt.

Guest lecture: Justice, community education and community development

tirsdag 22. okt. 2019, 12.30 - 14.30

22.
okt.

Migration and the Bible Seminar

tirsdag 22. okt. 2019, 08.30 - 17.00

18.
okt.

Spiritual Care - The State of the Art and International Perspectives

fredag 18. okt. 2019, 09.00 - 16.00

17.
okt.

Reicheltdagen 2019

torsdag 17. okt. 2019, 16.00 - 20.30

17.
okt.

Torsdagsseminar: Traumebevisst forståelse i miljøarbeid

torsdag 17. okt. 2019, 12.00 - 15.00

13.
okt.

Urfolks natursyn - noe å lære for oss?

søndag 13. okt. 2019, 14.00 - 15.30

10.
okt.

Forelesning om tysk diakonihistorie

torsdag 10. okt. 2019, 10.30 - 11.30

3.
okt.

Midtveisevaluering for Signe Aarvik

torsdag 3. okt. 2019, 12.00 - 15.00

2.
okt.

Norsk sykepleierutdanning i endring. Filmvisning og debatt.

onsdag 2. okt. 2019, 18.00 - 21.00

30.
sep.

Sluttevaluering for Geir Johannes Barlaup

mandag 30. sep. 2019, 12.15 - 14.00

30.
sep.

Introduksjon fra avdelingen for kommunikasjon og ekstern samhandling

mandag 30. sep. 2019, 11.30 - 12.00

27.
sep.

Foto: Colorbox

"Doing Family Across Borders" (FAMAC)

fredag 27. sep. 2019, 12.15 - 14.15

26.
sep.

Behandling av personopplysninger i forskning

torsdag 26. sep. 2019, 11.30 - 12.00