Arrangement

Human beings – not for sale!

Åpent seminar, del av Global uke (Norges Kristne Råd).Vil du lære mer om moderne former for slaveri?

Arrangementet er avsluttet.
Chandran. Foto av Uday Gnanadason

Chandran. Foto av Uday Gnanadason

Chandran Paul Martin, med et livslang engasjement for rettferdighet, som selv er Dalit, og forfatter av The Prophetic Engagement of the Church, besøker VID.

Han er invitert av Norges Kristne Råd under Global uke, som har fokus på moderne former for slaveri. I november vil mange menigheter i Norge markere arbeidet mot slike former for slaveri.

Det er ingen registrering, kom og bli utfordret!

Kontaktinformasjon

Hans Morten Haugen. E-post: hans.morten.haugen@vid.no. Telefon: +4722451797

Kart