VID Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass diakonale stiftelse inviterer til juletrefest :).

VID Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass diakonale stiftelse inviterer til juletrefest :).

Kontaktinformasjon