Noen mennesker som ser på en PowerPOnt med Velkommen til VID

Fra fjorårets studiestart i Bergen.

Kontaktinformasjon