Omar Saleem er vernepleier og arbeider som avdelingsleder i Stavanger kommune. Han har de siste årene vært aktiv med å implementere PAS i BOA nord gjennom foredrag, informasjonsmateriell, organisering, veiledning og opplæring, sjekklister og refleksjonssamlinger. Han har også skrevet en artikkel om PAS i SOR Rapport 5/19.

Omar Saleem er vernepleier og arbeider som avdelingsleder i Stavanger kommune. Han har de siste årene vært aktiv med å implementere PAS i BOA nord gjennom foredrag, informasjonsmateriell, organisering, veiledning og opplæring, sjekklister og refleksjonssamlinger. Han har også skrevet en artikkel om PAS i SOR Rapport 5/19.

Kontaktinformasjon