I foredraget vil Rosemarie Garland-Thomson snakke om funksjonshemming i et kulturelt og humanistisk perspektiv.

I foredraget vil Rosemarie Garland-Thomson snakke om funksjonshemming i et kulturelt og humanistisk perspektiv.