Bibliotek

Bibliotekets forskningsstøtte

Skrivetips

Nettstedet PhD on Track er et samarbeid mellom flere universitet og høgskoler. Informasjonskompetanse for ph.d.-studenter, blant annet om systematiske søk, bruke forskningslitteratur og behandle referanser.

Referanseverktøy

Vi har en felles lisens for EndNote som dekker ansatte og masterstudenter/videreutdanningsstudenter. Programvaren kan fås ved henvendelse til e-post: helpdesk@vid.no, øvrige henvendelser sendes til endnote@vid.no. Dersom du er masterstudent/videreutdanningsstudent må du oppgi studentnummer. Zotero er et gratis program. Les mer om EndNote og Zotero på siden EndNote og andre referanseverktøy.

VID:Open

Fulltekstarkivet VID:Open er høgskolens arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. Dokumenter i VID:Open er også søkbare i det nasjonale arkivet NORA, i Oria og i Google.

CRIStin

CRIStin – Current Research Information SysTem In Norway er et felles forskningsdokumentasjonssystemet for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

Den enkelte forsker registrerer alle sine publikasjoner i CRIStin. Arbeid som er publisert i kanaler på nivå 1 eller nivå 2 gir publikasjonspoeng. Fra og med rapporteringsåret 2015 har gis det ekstra uttelling for samarbeid, særlig internasjonalt samarbeid.

Les mer om CRIStin:

Norsk publiseringsindikator (NPI) er en side som har til mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene. Norsk senter for forskningsdata (NSD) har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. Her kan du søke etter tidsskrifter for å se om de er vitenskapelige, og hvilket nivå de er registrert med: Publiseringskanaler

Open Access

VID har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale samfunnet.

Dette skal skje i tråd med prinsippene for faglig og akademisk frihet, som gir den ansatte enerett på valg av kanal for publisering av vitenskapelig arbeid.

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet, enten gjennom åpent tilgjengelige tidsskrifter eller åpne digitale institusjonsarkiver.Med Open Access beholder forfatter opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, distribuere, skrive ut eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.