Bibliotek

Bibliotekets forskningsstøtte

Skrivetips

Nettstedet PhD on Track er et samarbeid mellom flere universitet og høgskoler som veileder deg om blant annet hvordan søke, sitere og referere.

Referanseverktøy

EndNote

Vi har en felles lisens for EndNote som dekker ansatte og masterstudenter/videreutdanningsstudenter. Programvaren kan fås ved henvendelse til e-post: helpdesk@vid.no, øvrige henvendelser sendes til endnote@vid.no. Dersom du er masterstudent/videreutdanningsstudent må du oppgi studentnummer.

Zotero

Her finner du en brukerveiledning for Zotero

VID:Open

VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. Dokumenter i VID:Open er også søkbare i det nasjonale arkivet NORA, i Oria og i Google.

CRIStin

CRIStin er et felles forskningsdokumentasjonssystemet for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

Den enkelte forsker registrerer alle sine publikasjoner i Cristin. Arbeider som er publisert i kanaler på nivå 1 eller nivå 2 gir publikasjonspoeng. Fra og med rapporteringsåret 2015 har gis det ekstra uttelling for samarbeid, særlig internasjonalt samarbeid.

Open Access

VID har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale samfunnet.

Dette skal skje i tråd med prinsippene for faglig og akademisk frihet, som gir den ansatte enerett på valg av kanal for publisering av vitenskapelig arbeid.

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet, enten gjennom åpent tilgjengelige tidsskrifter eller åpne digitale institusjonsarkiver.

Med Open Access beholder forfatter opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, distribuere, skrive ut eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Norsk publiseringsindikator (NPI) er en side som har til mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene.

PhD on Track

Informasjonskompetanse for ph.d.-studenter, blant annet om systematiske søk, bruke forskningslitteratur og behandle referanser.

EndNote

Her finner du hjelp til hvordan bruke referansehåndteringsprogrammet EndNote.

Zotero

Her finner du hjelp til hvordan bruke referansehåndteringsprogrammet Zotero.

VID:Open

VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider.

CRIStin

CRIStin ivaretar nasjonale oppgaver relatert til forskingsdokumentasjon og tilgang til forskingsinformasjon.

CRIStin - søk og registrer
CRIStin prosjektkatalog
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post