Bøker og filmer

Bøker og filmer

Hver tid teller
Nye bøker 25. juni-14. august
Nye bøker 11. juni–24. juni
Nye bøker 14. mai–10. juni
Bevegelig berørt: Det hellige i helsevesenet
Action Research: All you need to know
Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder: Om å arbeide forskningsrelatert
Nye bøker 30. april –13. mai
Forglem meg ei: Historier om demens
DEMENS - sykdommer, diagnostikk og behandling