Har du spørsmål?

Det er flere parallelle prosesser med mange milepæler, og det kan være utfordrende å holde oversikt på alle de forskjellige endringene som kommer i kjølvannet av campusutviklingen. De siste møtereferatene og nyhetene knyttet til campusutvikling finner du like under her, og hvis det er noe lurer på kan du også bruke debattfunksjonen nederst på hovedsiden https://www.vid.no/campusutvikling/ for å stille spørsmål eller kommentere på prosjektene.

Rektor Bård Mæland klipper over snoren til det nye modulbygget.Rektor Bård Mæland klipper over snoren til det nye modulbygget.

Siste nyheter, møtereferat og presentasjoner

Underlag og informasjon fra 2019 og eldre

  • Status og nyheter fra 2019 og eldre
  • Styresaker fra 2018 og eldre