Enkeltemner

VID tilbyr enkeltemner på master- og bachelornivå. Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram.

Hverdagsrehabilitering

Emnet tilhører Master i medborgerskap og samhandling.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 10030
Stavanger

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

De eldre og samfunnet

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Faith and religion in work with migrants

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000

Globaliseringsprosesser

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

10 stp
kr 10030
Stavanger

Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Politisk islam

Emnet tilhører Bachelor i samfunnsfag.

Nettstudium
10 stp
kr 2600
Stavanger

Tjenesteutvikling og kvalitet

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Innføring i kirkelatin

Emnet tilhører Bachelor i teologi.

10 stp
kr 2600
Stavanger

Velferdsteknologi

Emnet tilhører Master i medborgerskap og samhandling.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Reformatorisk teologi

Emnet tilhører Master i praktisk teologi.

10 stp
kr 2600
Stavanger

Omsorg ved livets slutt til eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 8460

Etisk refleksjonsveiledning

Emnet tilhører Master i verdibasert ledelse.

Samlingsbasert
10 stp
kr 8160

Forskningssirkler

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

10 stp
kr 1500
Oslo

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
15 stp
kr 6460
Oslo

Demens

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Velferdsteknologi for eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Administrasjon og ledelse

Emnet tilhører Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling.

Kveldskurs
10 stp
kr 2600
Stavanger

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Interkulturell kompetanse

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Funksjonshemming og kirken

Emnet tilhører Master i praktisk teologi.

Nettstudium og Samlingsbasert
10 stp
kr 8000
Stavanger

Ledelse i kirke og samfunn

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Bergen

Barnevern – arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Oslo

Bibelen – troens kilde

Emnet tilhører Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling.

Nettstudium
15 stp
kr 4450
Stavanger

Faglig veiledning

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post