Enkeltemner

VID tilbyr enkeltemner på master- og bachelornivå. Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram.

Hverdagsrehabilitering

Emnet tilhører Master i medborgerskap og samhandling.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Faglig veiledning

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Velferdsteknologi

Emnet tilhører Master i medborgerskap og samhandling.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

De eldre og samfunnet

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Diakoni og solidaritetsarbeid

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460

Faith and religion in work with migrants

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000

Tjenesteutvikling og kvalitet

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr
Oslo

Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 10030
Stavanger

Globaliseringsprosesser

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

10 stp
kr 10030
Stavanger

Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Politisk islam

Emnet tilhører Bachelor i samfunnsfag.

Nettstudium
10 stp
kr 2600
Stavanger

Innføring i kirkelatin

Emnet tilhører Bachelor i teologi.

10 stp
kr 2600
Stavanger

Reformatorisk teologi

Emnet tilhører Master i praktisk teologi.

10 stp
kr 2600
Stavanger

Omsorg ved livets slutt til eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 8460

Etisk refleksjonsveiledning

Emnet tilhører Master i verdibasert ledelse.

Samlingsbasert
10 stp
kr 8160

Forskningssirkler

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

10 stp
kr 1500
Oslo

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
15 stp
kr 6460
Oslo

Demens

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Velferdsteknologi for eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Administrasjon og ledelse

Emnet tilhører Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling.

Kveldskurs
10 stp
kr 2600
Stavanger

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Interkulturell kompetanse

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Emnet tilhører Master i interkulturelt arbeid.

Nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Funksjonshemming og kirken

Emnet tilhører Master i praktisk teologi.

Nettstudium og Samlingsbasert
10 stp
kr 8000
Stavanger

Ledelse i kirke og samfunn

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Bergen

Barnevern – arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge

Emnet tilhører Master i sosialt arbeid.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Oslo

Bibelen – troens kilde

Emnet tilhører Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling.

Nettstudium
15 stp
kr 4450
Stavanger

Psykiske lidelser hos eldre

Emnet tilhører Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Oslo

Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst

Emnet tilhører Master i diakoni.

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post