Enkeltemner

Enkeltemner kan tas selv om du ikke allerede er student på VID vitenskapelige høgskole. De fungerer som selvstendige kurs, men har opptakskrav. Enkeltemner kan være enten emner på master- eller bachelornivå.

Hverdagsrehabilitering

Medborgerskap og samhandling, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4660
Sandnes


Bomiljøarbeid i partnerskap

Sosialt arbeid, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4460
Oslo

De eldre og samfunnet

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr
Oslo

Globaliseringsprosesser

Interkulturelt arbeid, Master
Nettstudium
10 studiepoeng
kr 3030


Tjenesteutvikling og kvalitet

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr
Oslo

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr
Oslo

Velferdsteknologi

Medborgerskap og samhandling, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4660
Sandnes


Reformatorisk teologi

Praktisk teologi, Master
10 studiepoeng
kr 2600
Stavanger

Omsorg ved livets slutt til eldre

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 8460

Etisk refleksjonsveiledning

Verdibasert ledelse, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 8160

Forskningssirkler

Sosialt arbeid, Master
10 studiepoeng
kr 1500
Oslo


Demens

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4460
Oslo


Velferdsteknologi for eldre

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4460
Oslo

Administrasjon og ledelse

Kristendom, ledelse og menighetsutvikling, Bachelor
Kveldskurs
10 studiepoeng
kr 2600
Stavanger


Interkulturell kompetanse

Interkulturelt arbeid, Master
Nettstudium
10 studiepoeng
kr 3030


Funksjonshemming og kirken

Praktisk teologi, Master
Nettstudium og Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 8000

Ledelse i kirke og samfunn

Diakoni, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4000
Bergen


Bibelen – troens kilde

Kristendom, ledelse og menighetsutvikling, Bachelor
Nettstudium
15 studiepoeng
kr 4450


Faglig veiledning

Sosialt arbeid, Master
Samlingsbasert
10 studiepoeng
kr 4460
Oslo


Politisk islam

Samfunnsfag, Bachelor
Nettstudium
10 studiepoeng
kr 2600

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen