Enkeltemner

VID tilbyr enkeltemner på master- og bachelornivå. Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram.

Administrasjon og ledelse

Emnet tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

kveldskurs
10 stp
kr 2600
Stavanger

Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

nettstudium
10 stp
kr 10030
Stavanger

Barnevern – arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge

Emnet tilhører: Master i sosialt arbeid

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Oslo

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Bibelen – troens kilde

Emnet tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

nettstudium
15 stp
kr 4450
Stavanger

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Emnet tilhører: Master i sosialt arbeid

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Oslo

De eldre og samfunnet

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

10 stp
Oslo

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
15 stp
kr 6460
Oslo

Demens

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Den muslimske familie

Emnet tilhører: Bachelor i religion, kultur og globalisering

nettstudium
10 stp
kr 2930
Stavanger

Diakoni og solidaritetsarbeid

Emnet tilhører: Master i diakoni

samlingsbasert
10 stp
kr 4460

Etisk refleksjonsveiledning

Emnet tilhører: Master i verdibasert ledelse

samlingsbasert
10 stp
kr 8230

Faglig veiledning

Emnet tilhører: Master i sosialt arbeid

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Oslo

Faith and religion in work with migrants

Emnet tilhører: Master i diakoni

samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Oslo

Forskningssirkler

Emnet tilhører: Master i sosialt arbeid

10 stp
kr 1770
Oslo

Funksjonshemming og kirken

Emnet tilhører: Master i praktisk teologi

nettstudium
samlingsbasert
10 stp
kr 8000
Stavanger

Globaliseringsprosesser

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

nettstudium
10 stp
kr 3030
Stavanger

Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

10 stp
kr 10030
Stavanger

Hverdagsrehabilitering

Emnet tilhører: Master i medborgerskap og samhandling

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Innføring i kirkelatin

Emnet tilhører: Master i teologi

10 stp
kr 2600
Stavanger

Interkulturell kompetanse

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

nettstudium
10 stp
kr 3130
Stavanger

Israel/Palestina i bibelsk tid

Emnet tilhører: Bachelor i teologi

kveldskurs
5 stp
Stavanger

Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

kveldskurs
10 stp
kr 10030
Stavanger

Ledelse i kirke og samfunn

Emnet tilhører: Master i diakoni

samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Bergen

Levende tro – kristen tro i praksis

Emnet tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

nettstudium
15 stp
kr 4450
Stavanger

Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis

Emnet tilhører: Master i sosialt arbeid

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Oslo

Omsorg ved livets slutt til eldre

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
kr 8460

Politisk islam

Emnet tilhører: Bachelor i samfunnsfag

10 stp
Stavanger

Psykiske lidelser hos eldre

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Oslo

Reformatorisk teologi

Emnet tilhører: Master i praktisk teologi

10 stp
kr 2600
Stavanger

Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst

Emnet tilhører: Master i diakoni

samlingsbasert
10 stp
kr 4000

Tjenesteutvikling og kvalitet

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
Oslo

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
Oslo

Velferdsteknologi

Emnet tilhører: Master i medborgerskap og samhandling

samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Sandnes

Velferdsteknologi for eldre

Emnet tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Oslo

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Emnet tilhører: Master i interkulturelt arbeid

nettstudium
10 stp
kr 3130
Stavanger