Enkeltemner

Kurstype
By

Administrasjon og ledelse

Tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Stavanger
Kveldskurs
10 stp
kr 2600
Les mer

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Kveldskurs
10 stp
kr 10030

Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 stp
kr 10030
Les mer

Barnevern – arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge

Tilhører: Master i sosialt arbeid

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Les mer

Bibelen – troens kilde

Tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Stavanger
Nettstudium
15 stp
kr 4450
Les mer

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Tilhører: Master i sosialt arbeid

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Les mer

De eldre og samfunnet

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
10 stp
Les mer

De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
15 stp
kr 6460

Demens

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4460

Den muslimske familie

Tilhører: Bachelor i religion, kultur og globalisering

Stavanger
Nettstudium
10 stp
kr 2930

Diakoni og solidaritetsarbeid

Tilhører: Master i diakoni

Samlingsbasert
10 stp
kr 4460
Les mer

Etisk refleksjonsveiledning

Tilhører: Master i verdibasert ledelse

Samlingsbasert
10 stp
kr 8230

Faglig veiledning

Tilhører: Master i sosialt arbeid

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730

Faith and religion in work with migrants

Tilhører: Master i diakoni

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Les mer

Forskningssirkler

Tilhører: Master i sosialt arbeid

Oslo
10 stp
kr 1770
Les mer

Funksjonshemming og kirken

Tilhører: Master i praktisk teologi

Stavanger
Nettstudium
Samlingsbasert
10 stp
kr 8000
Les mer

Globaliseringsprosesser

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 stp
kr 3030
Les mer

Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
10 stp
kr 10030
Les mer

Hverdagsrehabilitering

Tilhører: Master i medborgerskap og samhandling

Sandnes
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730

Innføring i kirkelatin

Tilhører: Master i teologi

Stavanger
10 stp
kr 2600
Les mer

Interkulturell kompetanse

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 stp
kr 3130

Israel/Palestina i bibelsk tid

Tilhører: Bachelor i teologi

Stavanger
Kveldskurs
5 stp

Konflikthåndtering og relasjonsbygging i flerkulturelle kontekster

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Les mer

Ledelse i kirke og samfunn

Tilhører: Master i diakoni

Bergen
Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Les mer

Levende tro – kristen tro i praksis

Tilhører: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Stavanger
Nettstudium
15 stp
kr 4450

Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis

Tilhører: Master i sosialt arbeid

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Kveldskurs
10 stp
kr 10030
Les mer

Omsorg ved livets slutt til eldre

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Samlingsbasert
10 stp
kr 8460
Les mer

Politisk islam

Tilhører: Bachelor i samfunnsfag

Stavanger
10 stp
Les mer

Psykiske lidelser hos eldre

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Les mer

Reformatorisk teologi

Tilhører: Master i praktisk teologi

Stavanger
10 stp
kr 2600
Les mer

Sjelesorg i en tros- og livssynspluralistisk kontekst

Tilhører: Master i diakoni

Samlingsbasert
10 stp
kr 4000
Les mer

Styring, økonomi og samarbeid

Tilhører: Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 7500

Tjenesteutvikling og kvalitet

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
Les mer

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
Les mer

Velferdsteknologi

Tilhører: Master i medborgerskap og samhandling

Sandnes
Samlingsbasert
10 stp
kr 4730
Les mer

Velferdsteknologi for eldre

Tilhører: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Oslo
Samlingsbasert
10 stp
kr 4460

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Tilhører: Master i interkulturelt arbeid

Stavanger
Nettstudium
10 stp
kr 3130