Enkeltemne

Bibelen – troens kilde

Trosopplæring som nettstudium. Emnet er et kristendomskunnskapsemne som belyser ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv.

Undervisning

Emnet er nettbasert og består av 16 nettleksjoner, høst 2016.

Studiets innhold

Flere av tekstene er relatert til kirkeåret. Emnet gir kunnskap om hvordan Bibelen behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Bibelen. Emnet viser også hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen. Dette emnet er et rent nettstudium.

Forelesere

Anna Rebecca Solevåg, postdoktor i Det nye testamente ved VID vitenskapelige høgskole, og Magnar Kartveit, professor i Det gamle testamente.

Arbeidsform og eksamen

Du finner mer info om emnet og emnebeskrivelse på Nettstudium i trosopplæring.

Kursrekke om trosopplæring

Emnet inngår i en kursrekke om trosopplæring som arrangeres i samarbeid med Menighetsfakultetet. Det kan inngå i bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling.

Emnet kan tas både på bachelor- eller masternivå.

Emnebeskrivelser

Last ned emnebeskrivelse for bachelorvarianten av emnet Last ned emnebeskrivelse for mastervarianten av emnet

Fakta

Studiepoeng

15 studiepoeng

Søknadsfrist

1. september 2016

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

nettstudium

Pris

Kr 4450.

Dette enkeltemne tilhører

Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Opptakskrav

For emnet på bachelornivå: Generell studiekompetanse. Det er mulig å søke med realkompetanse. Realkompetanse gjelder søkere over 25 år.

For emnet på masternivå: Bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning. Ønsker du å ta emnet som masteremne, sender du en e-post til Inger Brit Haugen.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no