Enkeltemne

Demens

Dette emnet er utviklet for å gi studentene en grundig og forskningsbasert kunnskap om demens.

Søk opptak

Emnet inkluderer aktuelle teoretiske perspektiver og kunnskap om demens, utredning, behandling og tiltak i de ulike stadiene av sykdomsforløpet. En tverrfaglig tilnærming vektlegges.

Det er ulike utfordringer knyttet til demens. Dette er utfordringer som er knyttet til den som er rammet av demenssykdommen og pårørende, men også utfordringer for helse- og omsorgstjenestens aktører og samfunnet som sådan. Det legges vekt på at studentene får mulighet til å utvikle en kritisk bevissthet om debatter og problemstillinger på området. Videre så vil emnet ha fokus på ulike miljømessige tiltak, bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler.

Andre sentrale temaer er samhandling med og hjelp til pårørende, frivillige og helsepersonell samt etiske og juridiske problemstillinger. Et overordnet fokus for emnet er en personsentrert tilnærming. Dette innebærer en tilnærming som tar utgangspunkt i den sykes ressurser, og at den sykes og pårørendes perspektiv tas på alvor

Innhold

Undervisning

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4460. Består av studieavgift på kr 4000 kr og semesteravgift kr 460. Samarbeidspartnere og praksisveiledere blir tilbudt emnet til halv pris på studieavgiften.

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no