Enkeltemne

Faglig veiledning

Emnet omhandler veiledning som fagområde. Det gis en generell innføring i veiledning som fagområde med fordypning i veiledningstilnærminger/tradisjoner som kritisk refleksjon, systemisk veiledning og gestaltveiledning.

Søk opptak
Enkeltemnet Faglig veiledning er utsatt til januar 2018. Opptak åpner høsten 2017.

I FOs kriterier for godkjenning av veiledere inngår krav til teoretisk skolering på 60 timer hvorav 40 av disse må være veiledningsteori og veiledningsmetode. Emnet Veiledning vil kunne inngå som del av den teoretiske skoleringen i veiledningsteori og veiledningsmetode.

Innhold

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. november 2017

Oppstart

21. januar 2018

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 4460. Består av studieavgift på kr 4000 kr og semesteravgift kr 460.

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

For opptak til enkeltemne: Fullført treårig bachelorutdanning.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav:

Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post