Enkeltemne

Faglig veiledning

Emnet omhandler veiledning som fagområde. Det gis en generell innføring i veiledning som fagområde med fordypning i veiledningstilnærminger/tradisjoner som kritisk refleksjon, systemisk veiledning og gestaltveiledning.

Søk opptak

Enkeltemnet Faglig veiledning er utsatt til januar 2018. Opptak åpner høsten 2017.

I FOs kriterier for godkjenning av veiledere inngår krav til teoretisk skolering på 60 timer hvorav 40 av disse må være veiledningsteori og veiledningsmetode. Emnet Veiledning vil kunne inngå som del av den teoretiske skoleringen i veiledningsteori og veiledningsmetode.

Innhold

Samlinger

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Oppstart

18. januar 2018

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4730. Består av studieavgift på kr 4000 kr, semesteravgift kr 460 og kopiavgift kr 270

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

For opptak til enkeltemne: Fullført treårig bachelorutdanning.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav:

Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no