Enkeltemne

Funksjonshemming og kirken

Funksjonshemming og kirken er et emne om kirken som et sted for, med og av mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Hvordan skjer inkludering i praksis?

Søk opptak

Studiets innhold

Forelesere

Anna Rebecca Solevåg, førsteamanuensis Det nye testamente. Terese Bue Kessel, førsteamanuensis praktisk teologi.

Undervisning

Det tilbys undervisning i form av nettleksjoner og ved to obligatoriske samlinger. Studietur til Solgården i Spania inngår som én av samlingene, les mer om studieturen lenger nede. Kurset har oppstart januar 2017.

Arbeidsform og eksamen

Kurset starter januar 2017 med nettleksjoner. Eksamen avholdes i november 2017, og består av innlevering av et essay på 3500 ord. To obligatoriske samlinger inngår i studiet:

Studietur til Solgården, Spania

I emnet Funksjonshemming og kirken inngår det en studietur til Spania i tidsrommet 6.–13. juni 2017. Som student er du deltaker i en ferie- og kirkefellesskapstur som er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitiv utviklingshemming.

Kirkens inkluderingsarbeid inviterer fra hele landet til en ukes opphold med ferieopplevelser, fellesskap, trosopplæring og gudstjenestearbeid. Studieturen vil derfor gi rik anledning til å lære, erfare, og videreutvikle de praktisk-teologiske ferdighetene som kurset skal fremme. Du får leve sammen med deltakere med ulikt funksjonsnivå og ledere fra ulikt kirkelig arbeid, og du får selv delta aktivt i program og tiltak gjennom uken. Dette blir en læringsarena full av opplevelser og flotte inntrykk!

Turen arrangeres av Solgården i samarbeid med Kirkerådet for Den norske kirke, Diakonistiftelsen Rogaland, Borg og Stavanger bispedømmer.

Kontaktperson for studieturen

Tor Ivar Torgauten, spesialprest i Borg bispedømme, e-post tt739@kirken.no, tlf. 916 30 899 / 69 30 79 00.

Påmelding til studieturen

  1. Du må ha søkt opp opptak til kurset med på søknadsweb (se søknadsknappene).
  2. Send deretter en e-post til Tor Ivar Torgauten på tt739@kirken.no med bekreftelse på at du skal være med til Solgården. Du vil da få tilsendt nødvendig informasjon.

Studieturens pris

Avhengig av romkategori (som bestemmes senere), vil prisen på denne delen av kurset være mellom kr 8800 og kr 10 400. Dette inkluderer flyreise Oslo-Alicante t/r, opphold med full pensjon og program på Solgården.

Emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

18. desember 2016

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

nettstudium
samlingsbasert

Pris

Kr 8000. Dette dekker semesteravgift, nettleksjoner, undervisning under studietur samt veiledning. Reisekostnader for studietur til Solgården og Hel-konferansen i Trondheim er ikke inkludert i studieavgiften.

Dette enkeltemne tilhører

Master i praktisk teologi

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig høgere utdanning.

For de som ønsker å la emnet inngå i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi, kreves det i tillegg til cand.theol.-graden, minst 2 års erfaring fra arbeid som prest.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no