Enkeltemne

Hverdagsrehabilitering

Etter endt utdanning skal du kunne yte faglig forsvarlige og fremtidsrettet hverdagsrehabilitering, tverrprofesjonelt og i samarbeid med bruker og pårørende. Du skal også være kvalifiserte til å delta i utvikling av tjenester og kunne bidra ved overordnete administrative og politiske beslutninger.

Søk opptak

Samhandling på alle nivå

Studiet tar utgangspunkt i forståelser og prinsipper for hverdagsrehabilitering, vektlegger samhandling på alle nivå og rehabilitering som prosess for å fremme deltakelse.

Egner seg for ledere og fagpersonell

Studiet retter seg mot fagpersonell som direkte eller indirekte yter rehabiliteringstjenester til personer innenfor kommunal, statlige eller privat virksomhet. Studiet egner seg også for ledere i kommunal eller statlig rehabilitering- eller habiliteringsvirksomhet med ansvar for koordinering eller planarbeid.

Samlinger

Kan innpasses i mastergrad

Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er på masternivå. Studiet kan tas som selvstendig emne (videreutdanning) eller innpasses i master i medborgerskap og samhandling ved VID Sandnes.

Last ned emnebeskrivelsen

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Oppstart

22. januar 2018

Studiested

Sandnes

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4730. Består av studieavgift kr 4000, semesteravgift kr 460 og kopiavgift kr 270.

Dette enkeltemne tilhører

Master i medborgerskap og samhandling

Opptakskrav

Fagpersonell med minimum 3-årig utdanning (tilsvarende bachelornivå) i helse, sosial- eller velferdsfag, som direkte eller indirekte yter rehabiliteringstjenester til personer innenfor kommunal, statlige eller privat virksomhet.

Studiet egner seg også for ledere i kommunal eller statlig rehabilitering- eller habiliteringsvirksomhet med ansvar for koordinering eller planarbeid.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Kjersti Helene Haarr

Har du spørsmål?

Kjersti Helene Haarr
Sandnes
+4751972258
kjersti.haarr@vid.no