Enkeltemne

Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis

Emnet tar sikte på å gi studentene utdypet kunnskap om livssyns betydning, og ferdigheter til å møte og samarbeide med mennesker enkeltvis og i grupper innenfor ulike tros- og idesystemer i en profesjonell kontekst.

Søk opptak

Som en følge av økt migrasjon og globalisering har det norske samfunnet blitt mer mangfoldig og det er større variasjon i livssyn og religiøs praksis enn tidligere. Målet er at studentene skal kunne skape en praksis som er inkluderende og fremmer likeverd. Emnet skal danne grunnlag for et tettere samarbeid med brukere og brukergrupper slik at tjenester og tiltak kan utformes i samarbeid.

Innhold

Undervisningsdatoer

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

13. januar 2017

Oppstart

19. januar 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 4460. Består av studieavgift på kr 4000 kr og semesteravgift kr 460. Praksisveiledere og samarbeidspartnere kan få disse enkeltemnene til halv pris.

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

For opptak til enkeltemne: Fullført treårig bachelorutdanning. For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav: Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post