Enheter

Fakultet for sosialvitenskap

Fakultet for sosialvitenskap

Fakultet for sosialvitenskap (tidligere Faktultet for sosialfag) er lokalisert ved studiested VID Oslo. Det er to programområder knyttet til fakultetet. Disse er sosialt arbeid, og familieterapi og systemisk praksis. Det er 55 ansatte og omtrent 1000 studenter knyttet til 12 studieprogram.

Fakultet for sosialvitenskap er en underenhet av Rektor

Leder

Mona-Iren Hauge

dekan

Fakultet for sosialvitenskap

mona-iren.hauge@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Fakultet for sosialvitenskap

Studier