Enheter

Institutt for sykepleie

Institutt for sykepleie

Institutt for sykepleie er en underenhet av Fakultet for helsevitenskap

Leder

Anita Lyssand

instituttleder

Institutt for sykepleie

anita.lyssand@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Institutt for sykepleie

Studier