Enheter

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er ansvarlig for regnskap og økonomistyring i høgskolen.

Økonomiseksjonen er en underenhet av Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

Leder

Dag Ophus

økonomisjef

Økonomiseksjonen

dag.ophus@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Økonomiseksjonen

Studier