Forskning på 2 minutter

Forskningsarrangementer

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Siste fase av NFR-prosjekt
Professor Kari Glavin ved Fakultet for helsefag og Rektor Ingunn Moser
Avdelingssjef Åsa Kettis ved Avdeling for kvalitetsutvikling, Uppsala Universitet.
Ytterligere midler til VID i Statsbudsjettet for 2019

Flere nyheter