Forskning på 2 minutter

  Forskningsarrangementer

  Flere arrangementer

  Forskningsnyheter

  Digitalt seminar setter fokus på translojalitet
  Bilde av Tore Johnsen. Fotograf: Helen Brandstorp
  Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
  En halv million i støtte til forskningsprosjekt: Skal forske på ledertrening etter konfirmasjon

  Flere nyheter