Forskning på 2 minutter

  Forskningsarrangementer

  Flere arrangementer

  Forskningsnyheter

  E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).
  Forskningsutvalget ved VID er ansvarlig for prosessen.
  Digital ryddesjau
  Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.

  Flere nyheter