Forskningsarrangementer

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Sentrale bidragsytere før og under fagkongressen i ergoterapi i Stavanger. I midten står Liv Elisabeth Hinderaker og Inger Hellem. Øverst til venstre: Kjersti Helene Haarr, nederst til venstre: Elise Hauge og Hans Martin Kunnikoff, øverst til høyre: Randi Skumsnes, Kristina Hoydal og Linda Fauskanger Nesheim og nederst til høyre Kjersti Velde Helgøy.
Som deltaker i Forsker Grand Prix har Sigrund Breistig blant annet hatt en egen coach som har hjulpet henne med presentasjonsteknikk. Foto: Geir Johannessen
Hva betyr sosial bærekraft for VID?
Carola Lingaas har tatt veien fra juristutdannelse i Sveits, via mange år i humanitære organisasjoner til en doktorgrad ved UiO og stilling som førsteamanuensis ved VID. Foto: Kjersti Busterud

Flere nyheter