Forskning på 2 minutter

  Forskningsarrangementer

  Flere arrangementer

  Forskningsnyheter

  Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen
  Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
  Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
  Ellen Vea Rosnes er tilkjent opprykk som professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier. Hun er opptatt av samarbeid og bygge internasjonale nettverk.

  Flere nyheter