Forskningsarrangementer

3.
feb.

Boklansering: Profesjon og ledelse i Den norske kirke

torsdag 3. feb. 2022, 09.00 - 10.30

3.
feb.

Book launch: Stuck in the Margins?

torsdag 3. feb. 2022, 17.00 - 18.30

8.
feb.

Midtveisevaluering for Kristin Marie Sæther

tirsdag 8. feb. 2022, 09.00 - 12.00

17.
feb.

Midtveisevaluering for Malene Brekke

torsdag 17. feb. 2022, 12.30 - 15.30

28.
april

Foto: Mostphotos

Nasjonal konferanse - Psykisk helsearbeid anno 2022

torsdag 28. april 2022, 09.00 - 18.00

4.
mai

Forsoningskonferanse 2022 - Forsoning uten majoritetsbefolkning?

onsdag 4. mai 2022, 09.00 - 16.00

12.
mai

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren

torsdag 12. mai 2022, 09.00 - 15.00

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Foto: Mostphotos
Nå kan du søke om FOU-tid for 2022-2023
Utstein Workshop on Transloyalties, Connected Histories and World Christianity in the Twentieth Century
Utlysning av kvalifiseringsstipend 2022

Flere nyheter