Forskningsarrangementer

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Professor Kari Glavin er studieleder for master og videreutdanningsprogrammene ved Studiested Diakonova ved VID Oslo.
Denne posteren vant i kategorien
Fra venstre 2. opponent, Ph.d. Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, kandidat Hilde Smith-Strøm, 1. opponent ph.d. Knud Bonnet Yderstræde, Odense Universitetshospital, Danmark, 3. medlem av komiteen førsteamanuensis, Reidun L. S. Kjome Universitetet i Bergen og leder av disputasen, professor Eva Gjengedal, universitet i Bergen.

Flere nyheter