Før innlevering av avhandling

 • Forventet innleveringstidspunkt
 • Bedømmelseskomité
 • Innlevering av avhandlingen

Etter innlevering av avhandling

 • Oppnevning av bedømmelseskomité og frister for merknader og errata
 • Bedømmelseskomiteens vurdering og innstilling
 • Dersom bedømmelseskomiteen anbefaler omarbeiding av avhandling
 • Behandling av bedømmelseskomiteens innstilling i Doktorgradsutvalget
 • Utdrag fra forskrift
 • Dersom avhandlingen blir underkjent

Prøveforelesning og disputas

 • Ansvar for prøveforelesning, disputas og mottakelse/disputasmiddag
 • Trykking av avhandling
 • Prøveforelesning
 • Disputas
 • Disputasen gjennomføres på følgende måte
 • Disputasmiddag
 • Kreering og diplom