• Opplæring i databaser og plattformer
 • Semesterregistrering i Studentweb
 • Semesteravgift
 • Framdriftsrapportering
 • Ph.d. on Track
 • Driftsbudsjett
 • Obligatorisk opplæringsdel
 • Valgfri opplæringsdel
 • Veiledning
 • Ph.d.-mobilitet
 • Ph.d.-avhandlingen
 • Midtveisevaluering
 • Sluttevaluering (sluttseminar eller sluttlesning)
 • Forlengelse av stipendiatperioden, søknad om ny sluttdato og utvidet studierett
 • Om tillitsvalgtrollen
 • Forum for ph.d.-studenter
 • Støttetilbud for psykisk helse
Christine Myrdal Lukash

Christine Myrdal Lukash

Erlend Hovdkinn From

Erlend Hovdkinn From