• Forskerutdanning ved VID
 • Studiets oppbygging
 • Krav til opptak
 • Søknadsfrist
 • Søknad - innhold og skjema
 • Mal for prosjektbeskrivelse
 • Ansettelse som stipendiat
 • Opptak med ekstern finansiering
 • Utdanningens varighet og pliktarbeid
 • Obligatorisk opplæringsdel
 • Veiledning
 • Avgifter