Forskningsdatahåndtering i VID

Forskningsdatahåndtering

Det er viktig å håndtere forskningsdata som samles inn og genereres i løpet av forskningsprosjektet på riktig måte. Forskningsdatahåndtering består av flere steg:

  1. Lage en datahåndteringsplan som forklarer hvordan data skal håndteres under og etter forskningsprosjektet avsluttes.
  2. Lagre forskningsdata trygt og sikkert gjennom hele forskningsprosjektet og dele dem med autoriserte kolleger.
  3. Slette, arkivere og dele data ved slutten av forskningsprosjektet.

Regjeringen, Forskningsrådet, EU og Det europeiske forskningsrådet, krever alle at forskningsdata skal håndteres på riktig måte. I tillegg har VID egne retningslinjer for håndtering av forskningsdata.

Illustration of the four main steps in data management: planning, collecting data, managing data, and sharing/archiving data.

Illustrasjon av faser til forskningsdatahåndtering.

Datahåndteringsplan

Forskningsetikk og behandling av personopplysninger

  • Klassifisering av data og informasjon
  • Information letter to participants
  • Melde prosjektet til Sikt
  • Etisk godkjenning av helseprosjekter (REK)

Behandling og lagring

Gjenbruk og deling av data

Nyttige ressurser

Ofte stilte spørsmål

Team forskningsdatahåndtering

Marte Irjall

Marte Irjall

Monica Skagen

Monica Skagen

Jennifer Thøgersen

Jennifer Thøgersen

Ole-Jørgen Haugen

Ole-Jørgen Haugen