Forskning

Forskningsgrupper

VID har organisert forskningsinnsatsen ved høgskolen gjennom utviklingen av tematiske forskningsgrupper med et langsiktig perspektiv.

VID har om lag 175 forskere, både fast ansatte og i midlertidige stillinger, herunder om lag 30 stipendiater. Nedenfor finner du en oversikt over forskningsgruppene våre forskere er tilknyttet. Gruppene er basert på et felles konsept som ble utviklet høsten 2016, og implementert 2017.

Hver forskningsgruppene består av en forskningsgruppeleder, vitenskapelige ansatte i hoved- eller bistilling, eller kombinerte stillinger, ph.d.-studenter, masterstudenter og bachelorstudenter, samt teknisk-administrativt personell, hvor det er aktuelt.

Forskningsgruppene vil normalt bestå av minst tre personer, og skal normalt ikke overstige 25. Forskningsgruppene skal videre være aktive forskningsmiljøer for ph.d.-studentene og for ansatte i kompetanseutviklingsløp (førsteamanuensis, dosent, professor). Gruppene skal bidra til god forskning, utvikling av enkeltprosjekter og økt publisering av resultater på de aktuelle forskningsfeltene.

Forskningsgrupper