Ho Feng San på Taowhalun mai 1947. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet.Ho Feng San på Taowhalun mai 1947. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet.