Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivetUtsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivetUtsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivetUtsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet