Fra utstillingen i Misjonsgården. Schreuders leopard til høyre.Fra utstillingen i Misjonsgården. Schreuders leopard til høyre.
Misjonsskolen anno 1920. Maleri signert F. Bøthun. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivetMisjonsskolen anno 1920. Maleri signert F. Bøthun. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet
Prins Haralds klasse på Misjonsutstillingen i 1949Prins Haralds klasse på Misjonsutstillingen i 1949