Studieprogram på engelsk

Liste over programmer som er undervist i på engelsk.

Les mer om Studieprogram på engelsk

Søknad til full grad

Informasjon om hvordan du som utenlandsk søker opptak til mastergradsprogram ved VID.

Les mer om Søknad til full grad

Praktisk informasjon om oppholdstillatelse

Hvordan gå frem for å søke oppholdstillatelse og skaffe personnummer i Norge.

Les mer om Praktisk informasjon om oppholdstillatelse

Student i Norge

Praktisk informasjon om hvordan det er å være student i Norge og ved VID.

Les mer om Student i Norge