Nyheter

Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Studentene Desta og Cecilie (i midten) sammen med veilederen deres fra Universitetet i Betlehem og deres veileder på praksisstedet. Flankert av Hanne Line og Vibeke fra VID Sandnes
VID-stipendiat til Harvard

Flere nyheter

  • Mobility Online for internasjonale koordinatorer
  • USA og Fulbright stipend
  • Strategiske partnerskap
  • Kapasitetsbyggingsprosjekt
  • Kunnskapsallianser
  • Norske prosjektmidler - Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
  • UTFORSK
  • Internasjonale prosjekt, EEA-finansiering og partnersøk

Kontakt Internasjonalt kontor