Nyheter

Hilsen fra sykepleiestudentene i Danmark
Et bilde som viser EU-flagget og det norske flagget som henger sammen som puslespillbiter
Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)
Dekan Tomas Sundnes Drønen

Flere nyheter

  • Mobility Online for internasjonale koordinatorer
  • USA og Fulbright stipend
  • Strategiske partnerskap
  • Kapasitetsbyggingsprosjekt
  • Kunnskapsallianser
  • Norske prosjektmidler - Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
  • UTFORSK
  • Internasjonale prosjekt, EEA-finansiering og partnersøk

Kontakt Internasjonalt kontor