• Hvor kan du studere?
 • Hva koster det?
 • Informasjonsmøter
 • Om Mobility Online
 • Søke om utenlandsopphold
 • Korte opphold i utlandet som del av studiet
 • Utenlandsopphold utenfor VIDs avtaler
 • Traineeopphold etter studiene
 • Tilleggsstipend
 • Forhåndsgodkjenning
 • Ditt ansvar …
 • Forsikringer
 • Visum
 • Helse og vaksiner
 • Sosiale medier
 • Sikkerhet
 • Når du har kommet hjem igjen fra utlandet