Lov- og regelverk for studier

Som utdanningsinstitusjon forholder VID seg til en rekke lover og reguleringer. Vi har også egne retningslinjer for å sikre våre studentene en god utdanning.

Lover

Nasjonale forskrifter

Forskrifter ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser

Studiumspesifikke utfyllende bestemmelser

Annet