Lov- og regelverk for studier

  Som utdanningsinstitusjon forholder VID vitenskapelige høgskole seg til en rekke lover og reguleringer. I tillegg har vi våre egne retningslinjer for å sikre at studentene våre får en god utdanning hos oss.

  Lover

  Nasjonale forskrifter

  Forskrifter ved VID vitenskapelige høgskole

  Retningslinjer og utfyllende bestemmelser

  Studiumspesifikke utfyllende bestemmelser

  Annet