Krav til medisinsk testing og vaksinasjon

Medisinsk testing

  • Tuberkulose (TBC)
  • Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Vaksinasjon

  • MMR, DPT og polio
  • Sesonginfluensa
  • Covid-19
  • Hepatitt B
  • Tuberkulose (BCG)

Mine vaksiner

Hvor kan jeg ta vaksine?

Les mer