Nyheter

11 fra VID på folkehelsekonferanse i Kenya

11 fra VID på folkehelsekonferanse i Kenya

Fra fakultet for helsefag var f.v. Ingjerd Hvatum, Anne Øverlie, Kari Glavin, Grethe Savosnick, Live Nordhagen, Hilde Øieren og Nanna Voldner. (Eli Kvamme var ikke til stede da bildet ble tatt)

Fra fakultet for helsefag var f.v. Ingjerd Hvatum, Anne Øverlie, Kari Glavin, Grethe Savosnick, Live Nordhagen, Hilde Øieren og Nanna Voldner. (Eli Kvamme var ikke til stede da bildet ble tatt)