Nyheter

12 millioner til EØS-finansiert forskningsprosjekt om den rumensk-ortodokse kirkens rolle i inkludering av Rom

12 millioner til EØS-finansiert forskningsprosjekt om den rumensk-ortodokse kirkens rolle i inkludering av Rom

The Dormition of the Theotokos Cathedral i Romania. Stockfoto.

The Dormition of the Theotokos Cathedral i Romania. Stockfoto.