OPPFØLGING: Høgskolelektor ved VID, Nina Eriksen, og sykepleier ved Carpe Diem demenslandsby, Elin Brathagen jobber begge i en kombinert stilling, og har fått satt av en dag i uka til å jobbe med oppfølging av praksisstudenter. Foto: Kjersti Busterud
APP: Respons legger til rette for løpende tilbakemeldinger mellom student, praksisveileder og lærer, og kan brukes både på telefon og pc. Foto: Kjersti Busterud
Som deltaker i Forsker Grand Prix har Sigrund Breistig blant annet hatt en egen coach som har hjulpet henne med presentasjonsteknikk. Foto: Geir Johannessen
Hva betyr sosial bærekraft for VID?
International Advisory Board på besøk ved VID:  Generalsekretær i All Africa Conference of Churches, Dr. Fidon Mwombeki, tidligere direktør ved Helsinki Deaconess Institute, Jarmo Kökkö, professor ved Emory University, Rosemarie Garland-Thomson og professor ved University of Heidelberg, Johannes Eurich. Professor ved University of Alberta, Anita Molzahn, var ikke tilstede. Foto: Max Schweiger
Carola Lingaas har tatt veien fra juristutdannelse i Sveits, via mange år i humanitære organisasjoner til en doktorgrad ved UiO og stilling som førsteamanuensis ved VID. Foto: Kjersti Busterud
Beate Solberg vant posterpris
Kyiv kammerkor sang i atriet til VID Oslo. Foto: Max Schweiger
Lea Nordvik Juriks og Lars Jakob Lundh er klare for å ta fatt på studiene.
- Et bygg for hele byen, sa rektor Bård Mæland i sin tale under åpningsseremonien. Foto: Jan Inge Haga.
Det var god stemning ved studiestart. Foto: Max Schweiger
Hans Morten Haugen og Benedicte Kivle er to av redaktørene av boka
Anders Aarvåg flyttet fra Trondheim til Helgeland for å studere sykepleie
VID - vitenskapelige høgskole har sammen med kommunene og sykehusene på Helgeland utviklet en bachelor på deltid i sykepleie. Utdanningen legger vekt på velferdsteknologi og kompetanse i akutte situasjoner. Fra venstre, Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune, Hanne Benedicte Wiig, varaordfører i Alstahaug kommune, Rachel Berg, kommunalsjef for helse og omsorg, Vefsn kommune, Stig Sørra, sekretariatsleder Helgelandsrådet
Fra venstre Solveig Ege Tengesdal, Andrea Jonassen, Mathea Roli, Regine Bergesen og Brit Marie Hovland fra VID sammen med Svein Leiros fra Senter for nordlige folk.