Hans Morten Haugen og Benedicte Kivle er to av redaktørene av boka
Anders Aarvåg flyttet fra Trondheim til Helgeland for å studere sykepleie
VID - vitenskapelige høgskole har sammen med kommunene og sykehusene på Helgeland utviklet en bachelor på deltid i sykepleie. Utdanningen legger vekt på velferdsteknologi og kompetanse i akutte situasjoner. Fra venstre, Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune, Hanne Benedicte Wiig, varaordfører i Alstahaug kommune, Rachel Berg, kommunalsjef for helse og omsorg, Vefsn kommune, Stig Sørra, sekretariatsleder Helgelandsrådet
Fra venstre Solveig Ege Tengesdal, Andrea Jonassen, Mathea Roli, Regine Bergesen og Brit Marie Hovland fra VID sammen med Svein Leiros fra Senter for nordlige folk.
Aud K. Husø Haldorsen ble takket av 6. april etter 42 års tjeneste ved VID. Her sammen med Kristin Fjelde Tjelle, instituttleder, Institutt for helse, Fakultet for helsefag, VID og Leif Kåre Lende, som var Auds tidligere leder som rektor ved Rogaland Vernepleierhøgskole fra 1996-2005 og prorektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avd. Rogaland fra 2005-2009. 
Katja Haarslev Johannessen fra Velferdsetaten i Oslo kommune og Katrine Mauseth Woll, førstelektor og programansvarlig for Videreutdanning i sosialt arbeid ved VID.
Foto: Mostphotos
Redaktørene tror boken vil være nyttig for mange av VIDs  studenter. Øverst f.v.: Gry Espedal, Beate Jelstad Løvaas, Stephen Sirris og Arild Wæraas.
Bilde fra en tidligere forelesning i regi av Teologi til folket.
Foto: Illustrasjonsbilde Mostphotos
KOMBA-teamet og bidragsytere på konferansen
Tone Lindheim forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Alumni portrett: Cathrine Haugeli Halvorsen
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.