Marte Bygstad-Landro og Laila Hov er programledere for den nye podkasten.
Doktorgradsprogrammet skal gi ny kunnskap om helsefremming, sykdomsforebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg og lindring. Foto: Max Schweiger / VID
Fra venstre: Andreopponent professor Frode Fadnes Jacobsen (VID), førsteopponent førsteamanuensis Liv Skomakerstuen Ødbehr, bi-veileder professor Wilfred McSherry (Staffordshire University), hovedveileder professor Linda Rykkje (VID), doktorand Marianne Morland og disputasleder professor James McGuirk.
VID har fått midler til å opprette forskningssenteret PATHWAYS. Fra venstre: Prodekan forskning ved Fakultet for sosialvitenskap Aleksandra Bartoszko, professor ved Fakultet for sosialvitenskap Elisabeth Fransson og dekan ved Fakultet for sosialvitenskap Mona-Iren Hauge.
Fra venstre: Andreopponent førsteamanuensis Gøril Ursin fra Nord Universitet, komitéleder professor Oddgeir Synnes fra VID vitenskapelige høgskole, førsteopponent dosent Ann-Charlotte Nedlund fra Linköpings Universitet, disputasleder professor James McGuirk fra VID vitenskapelige høgskole, doktorand Marianne Sund, hovedveileder professor Kirsten Jæger Fjetland fra VID vitenskapelige høgskole og medveileder professor Halvor Melby Hanisch fra VID vitenskapelige høgskole.
Fra venstre: Disputasleder og førsteamanuensis ved VID Daniela Lucia Rapisarda, veileder og professor emeritus ved VID Hans Austnaberg, doktorand Karen Margrete Eikenes Mestad, veileder og professor ved VID Harald Askeland, komitéleder og professor emeritus ved VID Hans Stifoss-Hanssen og førsteopponent og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Merete Thomassen. Foran: Andreopponent og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter, Danmark.
Fra venstre: Medveileder og professor Linda Rykkje (VID), andre opponent og universitetslektor Stig Linde (Socialhögskolan v. Lund universitet), komitéleder og professor Hans Morten Haugen (VID), doktorand Åsta Marie Olafsson (VID), første opponent og førsteamanuensis Suvi-Maria Saarelainen (University of Easter Finland),veileder og professor Anne Austad (VID), disputasleder og professor Annette Rose Leis-Peters (VID). Biveileder og professor emeritus Hans Stifoss-Hanssen (VID) var ikke til stede.
Liv Hilde Myrset Briså er ph.d.-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole og er tilknyttet forskningsprosjektet
Emneansvarlig James Hathaway og studieleder Gry Espedal gleder seg til å få i gang et nytt studieprogram.
Har du eller har du hatt en forelder i fengsel?
Seniorrådgiver i forskningsadministrasjonen Trine Powell og prorektor for forskning Gunhild Odden skal lede prosjektet. Foto: Stine Førland
Fra venstre: forsker II ved SIK Paulo Rocha, senterleder ved SIK og prosjektleder siste år Anne Brit Hatleskog, professor emerita ved Fakultet for helsefag og prosjektleder to første år Kirsten Jæger Fjetland, skolesjef i Time kommune Pamela Sudman og barne- og familiesjef i Time kommune Siri Svanøe Endresen.
Ergoterapeutstudent Mathias i samtale med klienten Signe.
Einar Aadland er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han er tilknyttet mastergradsprogrammet i verdibasert ledelse.
Gry Espedal er førsteamanuensis ved VID, mens Frank Elter er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole.